Váci Énekes Gyüjtemény*

24.

Entze, bentze, medentze,
Kis kementze, Velentze,
Ne búsúllyál semmit Vintze,
Teli van az itze, pintze.
Nem szeretem a borsót,
A sót, kapát, koporsót:
Jobb, ha teli pintes korsót
Forgathatom mint az orsót.
Ha bú éri Apádat,
Apád után Anyádat,
Üssed össze két bokádat,
S vígan légy, mint én, hopp! látod.

34.

Hat nap van egy hétben hetedik vasárnap,
Bár csak édes Rózsám egyszer láthatnálak!
Bár csak édes Rózsám egyszer láthatnálak.
Mihelyet megláttalak, mindjárt megszerettelek,
Magamban feltettem, hogy enyimmé tészlek,
Magamban feltettem, hogy enyimmé tészlek.
Nincs minden legénynek udvarában kútja,
Sem ablakja alatt aranyos diófa.
Sem a szőllőjébe széles szekérútja.
Mi haszna szereted, ha el nem veheted?
Véle életedet vígan nem töltheted?
Véle életedet vígan nem töltheted?
Azt tudod Édesem! hazudok előtted.
De biz édes Rózsám! majd meghalok érted.
De biz édes Rózsám! majd meghalok érted.
Vagy meghalok érted, vagy enyimmé tészlek;
Vagy piros véremmel földet festek érted.
Vagy piros véremmel földet festek érted.
Hopp itt is, amott is, a mi házunk előtt is;
Nosza én galambom mennyünk táncba mink is.
Nosza én galambom mennyünk táncba mink is.

60.

Sirasd meg azt az üdőt, melyben baráttá lettél,
Szürke mákos gubában midőn felöltözködtél:
 Jaj szegény oda vagy!
 Rémisztő csuda vagy!
Ezer bajod meg kettő, meg kettő, meg
 meg kettő, meg kettő, meg meg
 tizenkettő!
Sarkantyús csizmád helyett, fa botosod felvetted,
Minden szabadságodat, egy kötélben kötötted:
 Jaj szegény oda vagy!
 Rémisztő csuda vagy!
Ezer bajod meg kettő, meg kettő, meg
 meg kettő, meg kettő, meg meg
 huszonkettő.
Távozz el hát már tőllünk, ha immár búcsút vettél,
Fizesse meg az Isten, kinek bolondja lettél.
 Mert szegény oda vagy!
 Rémisztő csuda vagy!
Ezer bajod meg kettő, meg kettő, meg
 meg kettő, meg kettő, meg meg
 harminckettő.

63.

Száraz berket kaszáltam,
 Úgy megégett hogy,
Tejet tettem melléje,
 Úgy megforrott hogy.
Egy vén asszony forralta,
 Úgy megf..gott roty, roty,
A’ki nékünk rosszakarónk,
 Úgy megigya a korty, korty, korty.Hátra Kezdőlap Előre