Pálóczi Horváth Ádám
A sorsával meg nem elégedett*

Mások azért búsok s nyomorultak,
 Hogy magános életre szorultak;
 Az igaz: hogy nehéz is,
 És nem édes a méz is
 Ha csak magad érzed.
Természeti törvény szerént mégyen,
 Hogy az ember társalkodó légyen,
 Egy törzsökből eredtünk,
 Egy köz Atyától lettünk,
 Köz tehát az élet.
Mások azon sírnak és könyveznek,
 Hogy velek a társok nem egyeznek;
 Ha a víg, mord s vénekkel,
 Bőkezű fösvényekkel
 Él egy társaságban.
S ez nyavaját ezen okok szűlik,
 Hogy némelyek nagyobbra becsűlik
 A mord magánosságot
 Mint a víg társaságot
 Ez kevert világban.
Másnak az fáj, és azt nehezteli,
 Hogy a társaság gonddal terheli,
 Lót, fut, s barom módjára
 Nagy igát vesz magára,
 Csak a társaságért.
Ha a Társaság oly grádusába
 Ugrik csak születve vagy vaktába;
 Hogy rangját megtartani
 Nem tudja, ha izzanni
 Restell az árnyékért. – –
Oh! hány ezer boldogabb van nálom?
 Ha társaimat rendre vizsgálom;
 Ritka ez három bajjal,
 Némán mégis nagy zajjal
 Így küszködni mint én.
A társalkodásban kevés részem,
 S csak alig van akkor mikor érzem
 Egynehány jóbarátom
 Esztendőbe ha látom
 Egyszer időm lévén.
Csak azokat értem, kiknek szívek,
 Egyenetlen sorsban is oly hívek,
 Mint a nagy Társaságnak
 Vagy ez kevert világnak
 Közös grádusában.
Akikkel ellenben míg aggódom,
 Néha társalkodni volna módom:
 Külömböz természetek,
 Vagy ha nem, nem léphetek
 Rangjoknak polcára.
Ki fösvény, ki mord, ki kevély lélek,
 Ki nem oly híven él mint én élek:
 Hiteget, csal, színt mutat,
 Józsefnek keres kutat
 Az ebéd vivésért.
Hogy pedig én azon törekedjem,
 Hogy vagy az ebekkel veszekedjem;
 Vagy hogy megismerhessem,
 Hogy mikor kacsint a szem,
 Szeret-e vagy kísért?
Így, vagy igaz jó társ alig lészek,
 Vagy indulatimból csúfot tészek,
 S gyanút szerzek magamnak,
 Hogy legjobb barátomnak
 Se lehessen hinni.
Viszketeges elmém tudósokkal,
 Nemes vérem nálam nagyobbakkal,
 Sorsom alacsonyokkal,
 Friss erem nyájosokkal
 Szeretne társ lenni.
De a társok együtt nem egyeznek,
 S ha egyikért jobban megjegyeznek,
 Hogy keressem kedveket?
 S ezzel is több terheket
 Vegyek-e fejemre?
Pedig úgy is elég nehéz nékem
 Úgy ülni hogy magam tartsam székem,
 Reggel ölni magamat,
 Hogy majd nyúgodalmamat
 Megleljem estvére.
Ne tegyem-e hát magam marhával
 Öszve, s ne epesszem nagy munkával?
 Úgyde remény! a lélek,
 Hogyha több gonddal élek
 Több nyugalmat várok.
Szerencsémet elmém elhaladta,
 Földet kapál hát Timon – alatta
 Tán vaktába megleli
 Amivel felemeli
 Földre görbült vállát.
Sok izzadozás közt pihegtembe
 Sohajtva nehánykor jut eszembe
 Mely boldogok lehetnek,
 Akik készre születnek,
 S seggen ülve élnek!
De – hiszen vagyon terhe mindennek;
 S hát az én panaszim mire mennek?
 Terhemet csak viselem,
 Sok cserélne énvelem
 Kit boldognak vélnek.Hátra Kezdőlap Előre