Kazinczy Ferenc
A tanítvány*

Kékellő violák illatozási közt
Szűle egy gyönge leány engemet, ott, hol a
 Szirt forrása magasról
 Tajtékozva szökell alá.
S lágy keblébe fogott, s kisdede homlokát
Elhintette tüzes csókjaival, s Te, mond –
 Serdülj, s amiket itt látsz,
 Zengd majd lantom idegjein.
Így szólván elhagyott. Hirtelen egy galamb
Lebbent nyögve felém, s elfödöze a tavasz
 Ifjú lombjai közzé,
 S mézzel tömte meg ajkamat.
Nőttem, s amit az ér szélein, ott, hol az
Aggott tölgyek alatt, görbe futást veszen,
 Amit szirtpatakomnak
 Vad zajgásiban hallanom
Engedtek kegyesen szent jelenéseim,
Már-már zengi dalom; honnomat egykor és
 Lelkes nagy fiait; most
 Még csak gyönge szerelmeket,
És a lányka szemét, aki remegve fut
Lobbant lángom elől kertje homályiba,
 S ott, a csintalan! önkényt
 Hull keblembe, de fut megint.Hátra Kezdőlap Előre