Aranka György
Egy szépség kínjainak látására*

Panasz
Az a lélek mely mozgatja
 Világ roppant testeit,
Egybeköti és fenntartja
 Nagyobb kissebb részeit;
Az a lélek avagy erő,
 Minek mondjam nem tudom;
Ámbár mint én nem lehellő,
 Mégis élőnek mondom.
Mert magát, és alkotványát,
 Mint egy élő újítja,
Változik, nő, apad, s héjját,
 Új résszel nagyobbítja.
Melynek vékonyb részecskéji
 Forgatják az egeket,
S hétszer lejárt tüzecskéji
 Formálják embereket.
Száz apró részt száz szeszekkel,
 Egybekötvén beléjek,
S azok egybeöntésekkel,
 Eggyé tévén személyek.
Az az erő ha alkotó
 Mikor szerzi létünket;
Igen mostoha; és nem jó,
 Mikor elront bennünket.
Minden ami van, képének
 Egy eleven árnyéka,
Az ember pedig kedvének
 Csak gyermeki játéka.
Mint kő olyan érzéketlen,
 Szerencse ostromiban;
Vak, és siket a kegyetlen
 Nyavalyák fájdalmiban.
Bölccsel, széppel, formátlannal,
 Száll egyaránt csatára;
Vétkessel és ártatlannal
 Bánik mind egyformára.
Egy elalélt érzékeny szív
 Haragját nem enyhíti,
Oktalan törvényéhez hív,
 A miénk nem tekinti.
Kérdem tőle: tévelygését
 Hogy vajon mi okozza?
S ő emberi végességét
 Az elmének okozza.
Mert az ember ha magában
 Legokosabb létére,
Egy cseppnyég is átallyában
 Nem veheti eszére:
Hogy nő, apad, hogy származik,
 Ő magát fenn hogy tartja,
És emberré hogy változik,
 A só, ég, föld, s víz habja?
Világ roppant testeiben
 Észre azt hogy vehetné,
Titkát véges elméjében
 Annak fel hogy lelhetné?
Valami az emberben van,
 Mind az egész szolgája;
Jő, s búcsúzik ismét gyorsan,
 Midőn szükség kívánja.
Mikor eléhívják nem szól,
 Beül maga helyére;
Mikor küldik nem panaszol,
 Sorsának bal ügyére.
Rendetlennek tetsző útja,
 Ember épületének,
Jó-é, rossz-é, nem vizsgálja:
 Hagyja maga mentének.
De az ember síránkozik,
 Ha a szükség szólítja,
Mikor az egész változik,
 Hogy ő is részét adja.
Szép okosonn önnönmagát
 Mintegy önként megcsalja.
Midőn világ alkotványát.
 S erejét úgy gondolja:
Miként egy ember munkáját,
 Mely mesterség gyermeke,
Vagy egy óra rugócskáját,
 Melynek nincsen élete.
Ez a világ mint az ember
 Él a maga nemibe,
S éltet mintegy őtőle nyer,
 Minden tagja részibe.
Mint embernek ha porai,
 Benne egybeköttetnek,
Élnek együtt, s mint tagjai,
 Éltet egésztől vesznek.
De hagyom a tébolygását;
 Talám könnyebb fellelni,
Magamra nézt, orvoslását;
 Mely ebben áll; vagy semmi.
Egy fő valóság érzése;
 Felséges gondolatok;
Jónak, szépnek követése;
 Mind őrajta kűl-valók.
Ezeket odaeresztem,
 A lelkek országába,
Kezdetemben honnan vettem,
 Magok tisztaságába.
Amim pedig vagyon tőle;
 Veszem mint nem magamét,
Nem tészek semmit belőle,
 Úgy tekintem, mint övét.
Ajándékit, s létemet is,
 Míg adja, tartom becsbe,
S visszaadom éltemet is,
 Mikor hozza rosszkedve!Hátra Kezdőlap Előre