Vitkovics Mihály
A költő*

Kinek szelidebb szív juta isteni
Kézből, s dicsően mennyei lánggal ég,
 Jó lelke annak messze futja
 Ami gonosz, s tele mellel érzi
A szépet. Ifju korban elandalog
Vidám tavasznak zsenge virágjain,
 Édesdeden búsong ligetben
 Zengedező Philomélé dalján.
Keblébe szent tűz gerjed, elömlenek
Érzési, s lantján boldogan énekel
 Az új keletnek, rózsaszálnak,
 És, kinek ezt szedi, kedvesének.
Erősbb korában bajnoki tetteket
Zeng a Hazának, s Róma vitézeit,
 Kik a szabadság gyámoláért
 Élteket áldozatúl letették.
A vakhitűség régi homályait
Oszlatja, bárdus hangjaival puhult
 Lelkekbe bátorságot öntvén
 Híresen érdemek által élni
Indit, s örökké hinni csak a valót.
Megvetni kincset, mely alacsonyra vonz,
 Szívhez dalol, s fellelkesűlve
 Emberi társait üdvöziti
Meg nem haló hír a maradék előtt
Fenttartja múló századok által is
 Becsűlt nevét, bár semmi márvány
 Nem födi év letiporta sírját.
Hirdetni meg nem szűnik az élesebb
Eszü előtt, mely égve szerette ő
 A szent szabadságot, miként mert
 Érte veszélybe rohanni szíve.
A sok hibáktól megmenekedve, mint
Nevette a köznép levasaltatott
 Gondolkozását, a bal hitűek
 Nyelv düheit mi merőn veté meg.
Magosra vágyván, mint fejedelmi sas,
Ki a ködön túl a kies ég alatt
 Kedvvel röpülvén, Boreasznak
 Zordoni fergetegére nem hajt.Hátra Kezdőlap Előre