Ungvárnémeti Tóth László
A tisztválasztás*

Ha én ügyész lehetnék,
Mindég csak olly pörökre
Függeszteném figyelmem,
S mindég csak olly ügyekben
Ajánlanám segédem,
Mellyekben a leányok
Nevök forog veszélyben.
 Ha iskolát tanítnék,
Mindennek azt tanítnám,
Hogy kelljen a leányok
Szerelmöket hevítni,
S hogy kelljen a kegyelmet
Megérdemelni nálok.
 Ha pedig poéta volnék,
Mindég csak a leányok
Hüségöket dicsérném,
S mindég csak a legények
Vadságokat puhítnám.
 Még orvos is lehetnék.
S nem lenne érdemetlen
Szolgálatom, reménylem:
Mert szüntelen szerelmes
Lyánkákat orvosolnék,
S mindég szerelmet írnék
Elejébe szenvedőmnek.
 Szolgálatot tehetnék
Mind ennyi hivatalban,
De mivel csak egyre érek,
Válasszatok, leánykák,
Mellyik dologra szánjam
Ezek közül erőmet,
Hogy hasznomat vegyétek?Hátra Kezdőlap Előre