Virág Benedek
Ifjainkhoz*

Ifjú polgárok! kik ezen haza boldog ölében
A ragyogó napnak fényét láttátok először;
Tí! kiket a nyers vér melegít, tí! kikben egészség,
Elme, dicsőséges név kívánása hatalmas
Inger felséges dolgokra: tekintsetek ébredt
Szemmel hasznotokért játszó Músámra, s kitisztúlt
Füllel halljátok szavait; muzdúljatok oztán
Férjfi serénységgel, kérlek: már rajtatok a sor!

1799

 

S íme! Músám szent szavára
 Nagy sereg fellobbana:
Ég, buzog s fáradhatatlan
 A hazának áldozik.
Rajta, jobb lelkek! Tinektek
 A Dücsőség integet
Itt kies partján Dunánknak,
 S hí magához nyájasan.
Tart kezében zöld borostyánt:
 Ez csak (úgymond) ékesít;
A jövendő, melyre juttok,
 Kedvesim, megboldogít.

1822
Hátra Kezdőlap Előre