Kis János
Ének az örömhez*

(Schiller)

 

I.

Öröm, egek szép magzatja!
 Mennyből hozzánk jött hivünk!
Téged zeng nyelvünk szózatja,
 Néked áldozik szivünk.
Előtted a rangok s jusok
 Minden gőgöt letesznek,
A királyok s a koldusok
 Általad eggyé lesznek.
 
KAR:            
 
Ezer világok népei!
 Kiterjesztem kezeim,
 Felétek, testvéreim,
Vagytok, egy isten mívei!

II.

Ki ölelő karjába zár
 Megpróbált barátokat,
Kit boldoggá tész egy hív pár,
 Zengjen örömhangokat!
Zengjen minden akiben ég
 Emberek szeretete:
Ha kinek pedig szive jég,
 Menjen, s légyen remete!
 
KAR:            
 
Szépítsen minden életet
 Szeretet indulatja!
 A minden lelkek atyja
Maga is csupa szeretet.

III.

Mind azt, aminek királya
 A lelkek teremtője,
Öröm tejével táplálja
 A természet emlője!
E hív anya magzatjait
 Örömre szüli, s noha
Választva osztja javait,
 De egyhez sem mostoha.
 
KAR:            
 
Énekeljetek hát velünk
 Ezer s ezer seregek,
 Mig a csillagos egek
Felett még szebb éltet lelünk!

IV.

Az öröm örök hatalma
 Szül s tart minden testeket,
Az öröm meleg fuvalma
 Fú beléjek lelkeket.
Hegyek völgyek virágait
 Öröm mosolyogtatja,
Az egek szép csillagait
 Rendben öröm járatja,
 
KAR:            
 
Barátim, győzők módjára
 Vígan, s gyorsan fussatok,
 Mint a szép csillagzatok,
Pályátok dicső céljára!

V.

Igazság nyomozására
 Bölcs lelkeket öröm int,
Szerencsétlenek útjára
 Égi virágot ő hint.
Ő bajnoki bátorságot
 Ád az élet harcain,
S halhatatlan ifjúságot
 Igér a sír partjain.
 
KAR:            
 
Szerencsétlenek, bízzatok!
 Egy boldogabb világban
 Angyali társaságban
Lészen örök jutalmatok.

VI.

Az örömért az egeknek
 Soha meg nem fizetünk,
De jóltevői ezreknek
 Mi is, mint ők, lehetünk.
Jőjön hát, aki szomorú,
 Végyen részt örömünkben;
Szűnjön meg minden háború
 S gyűlölség életünkben!
 
KAR:            
 
Éljünk, haljunk egyességben!
 Csak aki békével él,
 S kegyetlenül nem ítél,
Az nyér koronát az égben.

VII.

Öröm az is, ami a bort
 Ollyan nectárrá teszi,
Melly megfrissíti a vénkort,
 S a bú ráncát leveszi.
Barátim, hát a szőlőnek
 Levéből úgy igyatok,
Hogy a nagy örömszerzőnek
 Akkor is áldozzatok!
 
KAR:            
 
Üssük öszve poharunkat,
 Zengjünk víg dicséretet,
 Tégyünk szent ígéretet,
Szenteljük néki magunkat.Hátra Kezdőlap Előre