Berzsenyi Dániel
A poesis hajdan és most*

Halljuk! miket mond a lekötött kalóz*:
Tündér változatok műhelye a világ,
 Mint a poesis bájalakja:
 Ámde csak egy az igaz, nagy és jó,
Melyek mosolygó jelcime lett a szép,
Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén
 Folytassa titkon a teremtés
 Műve örök folyamát gyönyörrel.
Ennek teremtő ihlete alkotá
Hellász rózsakorán a vidor életet,
 Midőn mosolygó égieknek
 Innepein lebegett az ének,
A szépet érző emberek ajkain
Szívből szívbe gyönyört zengve s vidám erényt,
 Midőn a nyájas áldozóknak
 Nyájas örömbe’ jelent meg a menny;
Ó, a poesis rózsaszin ujjai
Fonják azt az öröm gyenge virágiból:
 Örömre intve csalta össze
 A vadonok ridegült lakóit.
Most a halandó, mint ama büszke lyány,
Villámfénybe vonult isten ölén enyész*:
 A szent poesis néma hattyú,
 S hallgat örökre hideg vizekben.
Szűnj meg te is hát zárt fület és kebelt
A szép ifju világ bájira inteni:
 Halottas ének zúg felette,
 Mint mikor Afrika sámielje
A port az éggel összezavarva dúl,
Forró porvihara fojtja az életet.
 Oh, a halandó lyányka szíve
 Emberi szép kebelén viruljon.
Mint a mosolygó Hellenisé, midőn
A félisteneket szülte szerelmiben;
 Gyönyörre nyílt szív nyíladozza
 A szeretet csuda két virágit:
A szent poesist és a dicső erényt,
Mellyek hajdan öröm ünnepivé kenék
 A nagy görög nép boldog éltét,
 S létrehozák örök ideálit.Hátra Kezdőlap Előre