3

[Most a hegedűnek némuljon zengése, …]

A MENYASSZONY BÚCSÚZTATÁSA


 

Most a hegedűnek némuljon zengése,
A sarkantyúknak is szűnjön a pengése,
Mert búcsúzásomnak most leszen kezdése;
Legyünk csendességbe, míg leszen végzése!
A mátka búcsúzik édes szülőitől,
Szívéből szeretett jó testvéreitől.
Szólana, de nem tud, látom bús arcáról,
Én tehát elmondom, mit elméje gondol.
Legyünk türelemmel, nemes kompánia,
A gyermeksuttogás szűnjön oda hátra.778

Alföld
Hátra Kezdőlap Előre