3

[Soha nem láttalak, …]

Soha nem láttalak,
Nem is ösmertelek,
Csak híred hallottam,
Mégis elvettelek.
Adta vóna Isten,
Ne láttalak vóna;
Híredet, nevedet
Ne hallottam vóna!
Talán a Jóisten
Jobbat adott vóna?
Vagy szebbet, vagy jobbat,
Nálad igazabbat!
– János szeretőm vót,
De kutyahitő vót.
Retket adott ennem,
Az is keserő vót.
Veszett vóna retke
Fekete fődjibe;
János szeretőcském
Az anyja míhibe!6

Kolon (Nyitra)
Hátra Kezdőlap Előre