2

[Kelj fel, lelkem, jó társom, Miklós! …]

Kelj fel, lelkem, jó társom, Miklós!

Kelj fel, lelkem, me mennyit étünk eggyütt: csupa hét esztendőt.

S azt es egészségesen csak egy esztendőt, s hatot az ágybo tőtött, lelkem.

El fel Pestig s el Kolozsvárig s el Szeredáig s el Pestig.

Sohutt meg nem tudtak gyógyítani, jó ügyes, jó társom.

Kelj fel, lelkem, me most egyedül vagyok, be igazi árvo vagyok! Jaj, be igazi árvo vagyok, mind a madár, h’az idegen helyről eljő, s annak sincs senkije, csak csirikógat egyedül.

Met én es most es este lefektembe, felkőtömbe annyit siratom a jó szép, ügyes, jó társomot.

Jere, lelkem, s vigy el, me megöregedtem, s nem bírom többet ezt a bánotot, met imá nagyocska üdős vagyok!

Megett a főd, lelkem, még a porodból sincs semmi.

Jaj, a porod es megette, s még as sincs!

Még a csontocskádot es, ha megkapnám, megcsókolnám, ügyes, ügyes jó társom, fájdolmas jó társom!

Mom meg, hogy meggyógyult-e a lábod!

Jere bár, ó, ámomba mom meg, hogy most a láboid fájnok-e, édes, édes lelkem, jó szép társom!

Jaj, be egyedül vagyok, s be nincs senkim, lelkem, lelkem, jó istenem!

Mennyi bánatokon keresztül kellett menjek, vajon még bírom-e, vaj nem es többet?

S nem bánom, ha ma legyen, nem bánom, ha ma legyen, hogy ne legyek többet ezenn a világon árvo.

Me, mikor a társom meghót, azt tudtam, még a madár is felettem árva, nemcsak én.

S mikor árván maradtam annyiszor, még a madárok es nem úgy csirikoltak, mim máccor, ejsze még azok es sajnátak, me nem vót senkim.

Jaj, árva életem, jaj, árva életem, jaj, árva szerencsétlen, bánotos, bánotos napjaim!90


Gyimesközéplok (Csík)
Hátra Kezdőlap Előre