3

[Jaj, drága egy jó uram neköm, mér hagytál itt? …]

Jaj, drága egy jó uram neköm, mér hagytál itt?

Jaj, de rossz hírt hallottam felűled, hogy meghaltál a legelőn, a csorda mellett!

Jaj, drága egy jó uram, há mért nem gyüttél hazza?

Jaj, istenem, istenem, há mér nem kűdted a halált énnálam?

Mér kűdted ki az uramhoz a Horkára, a csordához, hogy hazagyütt vóna ő is meg te is, szívesen má láttalak vóna bennetököt.

Jaj, de így igön megtört az én szívem, hogy egy szót se szólhatott hozzám, se én őhozzá!

Jaj, drága egy jó uram, kire hattál, jaj, mi csináltál?

Merre gondolkozzak, hová menjek, kinyél húzzam meg magamot?

Jaj, de magamra hagytál, drága egy jó uram!

Hogy nyugtasson meg a Jóisten ott, ahol vagy egy porod is elesik!

Drága egy Jóistenem!

Áldjon meg a Jóisten!

Légy nyugodt, nyugtasson meg téged a Jóisten!

Jaj, jaj, jaj, nem tudom kimondani a panaszom, a bánatom!

Jaj, melyikhöz fordúljak, melyikhöz menjek, jaj, mikor egy se a legjobb hozzám?

Jaj, csak te vótál jó, te meg itt hagytál!

Jaj, jaj, jaj, istenkém, istenkém, nyugtasd meg őket!

Sokszor mönyök a temetőre hozzád még most is ki, siratnyi.

Jaj, csak gyere má értem mentől előbb!

Jaj, csak arra kérlek, hogy ne késs soká, mer neköm nincs itt jó életöm!

Jaj, a legrosszabb élet jutott neköm, jaj, de nem vártam ezt még a jó istenkémtül se, hogy engem ilyen élletre fog juttatni!

Jaj, de nincs még az a rendes kenyerem se!

Jaj, drága egy jó uram, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj!91


Füzérkajata (Abaúj-Torna)
Hátra Kezdőlap Előre