18

[Rozi neném, Béla bátyám, Jozsi bátyám …]

Rozi neném, Béla bátyám, Jozsi bátyám, kedves jó testvereim, de elkísérlek benneteket!

De nagyon fáj asz szívem, mer nagyon messzere mentek!

Ollyan messze leszőnk egymástó(l), hogy oda még am madár se repül.

Még csak híreteket se hallom, kedves jó testvérem.

De a testvéri szeretet összeköt bennőnköt.

Arra kérlek, hogy továbbra is mettartjuk at testvéri szeretetet, kedves jó testvéreim!

Ha nem mehetek is el veletek, mer nagyon nagy at tenger.

Nem mehetek, nem kísérhetlek, csak at tengerpartyig.

Ott nem engegyik me(g), hogy veletek a hajóba beszálljak, de kérem az Isten áldását, hogy kísérjen át benneteket at tengeren, hogy szerencséssen átérjetek a kikötőhő.

Boldog találkozó legyék at te uratokval, feleségetekvel.

Mer má(r) tyik itthagyjátok asz szülői házat, elmentek acs csalágyi fészekbő, ab békés otthonbó idegeny országba.

Csak egyedű(l) maradok asz szüleimvel, de ne feledkezzetek el rólam, kedves jó testvéreim!

Mer nekem nagyon fáj asz szívem, hogy nem mehetek el veletek, de majd írjatok, amikor odaértek, hogy szerencséssen megérkeztetek!

Kedves jó testvéreim, ne feledkezzetek el az itthonyiakró(l)!

Csak arra kérlek, hogy vigyázzatok magatokra, nehogy valami bajotok legyék az úton.

Mer én nem tudok alunnyi, nyugonnyi amiatt, hogy minyő lesz az utazástok.

Szerencsés utazást, boldog találkozást, kedves jó testvéreim!

Isten áldjon meg, utósó csókjaim adom rátok!

Mer talán az életbe se tanákozunk, de még a kihűlt tetemetekhe(z)107 se mehetek, csak hírit hallom, hogy me(g)haltatok valahun idegeny országba.

Jaj, de nagyon fáj asz szívem!

Csak abba a reménbe búcsúzok tőletek, hogy valahogy valamiképp viszontlátjuk egymást.

Viszontlátásra, kedves jó testvéreim!

Isten áldása legyen rajtatok, kedves testvéreim!108


Bodony (Heves)
Hátra Kezdőlap Előre