19

[Jaj, istenem, istenem! …]

Jaj, istenem, istenem!

Jöhetek mán én haza, nincsen mán nekünk egy darab jószágunk se!

Mert mondtam neked, mondtam neked, ne menj magad a vásárra!

Ó, hogy vót szíve annak az embernek, aki neked ezt a beteg jószágot eladta?

Jaj, Sándor, lelkem!

Gyere, níz(d) meg, megdöglött a tehén!

Nincs mán semmink, dógozhatunk, még ílünk a világon!

Ó, gyermekeim, hiába vártam, hogy egy kis tejet fogok a ti szátokba adni.

Várhatunk megint eleget,

Még a két kezünkkel annyit fogunk dógozni, hogy még egy bornyút is vehessünk nektek.

Ó, drága kis gyermekeim, állhatok a más ajtaján egy liter tejír, még kapok nektek a szátokba.

Ó, mondtam neked, lelkem, ne menj a vásárra magad, mert a lelketlen emberek becsapnak!

Most mán hova megyünk?

Nem kapok semmit írte.

Viheted mán a bűrit eladni!

Jaj, istenem, istenem, mikor írem utol ezt a nagy csapást?

Legyen áldott a te szent neved!

Segíts meg bennünket!

Adjál nékünk egíszsíget, hogy dógozhassunk, hogy ennek a gyermekiknek a szájába még én tejet adhassak!

Jaj, istenem, istenem, hogy kell nekem átgázolni ezt a szörnyű nagy csapást?109


Nyírábrány (Szabolcs)
Hátra Kezdőlap Előre