13

[Magyarországnak ki volt vezére: …]

Magyarországnak ki volt vezére:
Rákóczi György volt a fejedelme.
Nekünk csak a hírét hatta emlékezetbe,
Hogy magyar volt a magyarnak fejedelme.
Munkácsnak várát mikoron megszállánk,
A vár tetején skadronba390 állánk.
Dezsőfi urunktól, jó tisztünktől bátoríttatánk,
De Kajafás német tiszttől elnyomattatánk.
Dezsőfi urunk, jó tisztünk is hántatja lovát,
Vitéz módjára forgatja kardját;
Kajafásnak, nagy huncutnak lecsapá nyakát.
Országunkért, szép hazánkért állja bosszúját.391

Mezőberény (Békés)
Hátra Kezdőlap Előre