46

[Nem akar a vezérürüm legelni, …]

Nem akar a vezérürüm965 legelni,
Rézcsöngejét szomorúan pengeti:
Idegen szagot érez a mezőben.
Visszanézek, hat csöndér áll mellettem.
Hat csöndérnek nincsen annyi hatalma,
Hogy éngemet nyájamtul elhajtana.
Nemsokára kisétál a számadóm;
Csak azt kérdi: – Hová hajtják bojtárom?
– Elkisérjük Marcaliba, fegyházba;
Vasat teszünk a kezére, lábára.
Jaj, de nehéz keresztvasat viselni,
Keresztvasba barna kislányt ölelni!966

Kiskomárom-Kápolna-puszta (Zala)
Hátra Kezdőlap Előre