47

[Szobáki csárda mellett …]

Szobáki csárda mellett
Szegény betyárt megfogták.
Ráhuzták a deresre;
Hat zsandár áll mellette.
– Zsandárkáplár, hallja ke(nd),
Engöm lassan vágjon ke(nd)!
Pergálimög, gyócsgatya,
Fáj a testöm alatta!
Azt kérdi az alispán:
– Hány istállóbul loptál?
– Nem loptam én még többet:
Egy istállóbul hetet.
– Mér nem loptál többet is,
Ötven, hatvan, hetvent is;
Ötven, hatvan, hetvent is?
Jutott volna nekünk is.
Megkérdi az uraktul:
– Melyik itt a nagyobb úr?
– Alispán a nagyobb úr,
Az számol a rabokrul.967

Hosszúhetény (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre