12

[Nem arrúl hajnallik, amerrűl hajnallott, …]

Nem arrúl hajnallik, amerrűl hajnallott,
Magam sorsa felűl szomorú hírt hallok.
Vótam a törvínybe, huszonnígyen űlnek,
Mind a huszonnígyen énrullam beszílnek.
Meggyútják a gyertyát, elibem állítják,
Úgy olvassák rám a halálszentenciát1009.
Hullnak az könnyeim hervadt két orcámra;
Majd meghasad szívem meghallgatására.1010

Nagyszalonta (Bihar)
Hátra Kezdőlap Előre