13

[Rab vagyok, rab vagyok, …]

Rab vagyok, rab vagyok,
Szabadulást várok.
A Jóisten tudja,
Mikó szabadulok.
Látom az urakat
Tizennyócan vannak.
Mind a tizennyócan
Rúlam törvényt hoznak.
Kitárják előttem
A fekete könyvet;
Számlálják előttem
Betyár életemet.
Akkó lesz énneköm
Hazamenetelöm,
Maj ha egy szöm búza
Száz körösztöt teröm.
Dehát az nem teröm,
Dehát az nem teröm!
Nem is lesz énneköm
Hazamenetelöm.1011

Kölked (Baranya)
Hátra Kezdőlap Előre