38

[Szállj le, holló, szállj le, …]

Szállj le, holló, szállj le,
Szállj alább egy ágra!
Hadd írjak levelet
Mind a két szárnyadra.
Hadd írjak levelet
Apámnak s anyámnak,
Jegybéli mátkámnak.
Ha kérdik, hol vagyok?
Mondd meg, hogy rab vagyok:
Kolozsvár piacán
Talpig vasban vagyok.
Az én derekaljam
A tömlöc feneke;
Az én égő gyertyám
Kígyók s békák szeme.
Vagyon egy asztalkám
Gyásszal van befestve;
Azon egy pohár bor
Bánattal van tele.
Akárkié legyen
Az a tele pohár,
Csak az enyém legyen
A megváltó halál.1051

Tarcsafalva (Udvarhely)
Hátra Kezdőlap Előre