39

[Vidd el, madár, vidd el, levelemet vidd el …]

Vidd el, madár, vidd el, levelemet vidd el
A tengeren is túl egynéhány mérfölddel!
Ott találod rózsám keserű bánatban,
Mindjár megesmered szíve búsultában.
Koppants az ablakán, levelemet tedd le,
Vaj pedig akaszd fel az ablakkeresztre!
Ha kérdi, hogy vagyok? Mondjad, hogy rab vagyok:
Karcsú derekamon rabszíjat hordozok.
Rab vagyok, rab vagyok, szabadulást várok;
Keserves fogságból utána sohajtok.
Ha kérdi, menyek-e? Mondd meg, hogy elmennék,
Csak ez a vasajtó mán egyszer megnyílnék!
Ha el nem mehetek tavasz kezdetére,
Talám csak elmenyek fecske jövetére.
S ha akkor sem menyek, rózsa nyílására;
Vaj, istenem, talám koporsó zártára!1052

Csík
Hátra Kezdőlap Előre