Első kezdetű címszavak a lexikonban:

Első adakozó: a Színészegyesület nyugdíjalapjára: Foga... 23114

Első akadémiai játékszíni-pályázaton: az első díjat Vörösmarty Mihály nyerte el... 23115

Első állandó pesti színházbérlő: Lehner Tóbiás pesti városi tanácsnok volt. —... 23116

Első állandó székely színház: a szepsiszentgyörgyi. (L. o.)... 23117

Első ballet-bemutató: Kolozsvárott 1804. október 2-án volt. Címe:... 23118

Első cigány: a magyar színpadon Vak Sandi alakja Si... 23119

Első dal: amely a színpadról jutott el a népszerűséghez, a... 23120

Első délutáni előadás: előadás a Népszínházban 1892. márc. 20-án a... 23121

Első drámai és énekes fixumtársulatot: Abday Sándor színigazgató alapította Szeg... 23122

Első expresszionista-dráma: előadása Budapesten 1923. május 24-én volt, a... 23123

Első Farkas-Ratkó-díjat: Mihályfi Károly nyerte el, 1884. április hav... 23124

Első francia-nyelvű: előadás a Nemzeti Színházban (magyar színés... 23125

Első francia-nyelvű előadás: a Nemzeti Színházban francia színésze... 23126

Első frontszínház: megalakult 1917. április havában, Roboz Elek6... 23127

Első Hazai Takarékpénztár: 1890.február havában a Színészegyesület pal... 23128

Első honvédáldozat: Az 1848-as szabadságharcban Szathmáry Dániel6... 23129

Első Hymnus-bemutató: 1844-ben volt. Kölcsey és Erkel művét... 23130

Első Ibsen-bemutató: Aradon volt 1878-ban, Mátrai Béla vez... 23131

Első ingyen-előadás: Ferenc császár megkoronáztatása alkalmából... 23132

Első jogász-színész: Nemes András, sz. Kecskeméten, a jogo... 23133

Első kabaré: Budapesten a Bonbonniere volt. (L. o.)... 23134

Első kisérletet: a magyar színpadi nyelv szabályozására Bajza J... 23135

Első kitüntetett színművész: Farkas József volt. 1825-ben, a koronázás a... 23136

Első kormányfőtanácsosi méltósággal: kitüntetett színész Hegedűs Gyula. (L. o.)... 23137

Első könyv: amely a magyar színészet szükségességét hirdeti:... 23138

Első körhorizontos színpad: Ausztria-Magyarországon a belvárosi Moder... 23139

Első kőszínház hazánkban: "a nagyszombati; megnyílt: 1692-ben. (V. ö. "... 23140

Első legnagyobb sikert ért magyar színdarab: magyar színdarab a »János vitéz« (L. o.) c... 23141

Első légszeszvilágításos előadás: a Nemzeti Színházban 1838. márc. 9-én volt... 23142

Első lengyel: dráma magyar színpadon : Slovacki Gyula »... 23143

Első magyar ballet-táncosnő: Saáry Fanny. (L. o.)... 23144

Első magyar budai színielőadást: hivatásos színészekkel 1790. okt. 25-én, csütörtök... 23145

Első magyar daltársulat: a Havi Mihály és Szabó József-féle vo... 23146

Első magyar drámai kritikus: Bárány Boldizsár... 23147

Első magyar drámai staggione: megalakult Rakodczay Pál igazgatása alatt 18... 23148

Első magyar előadás Olaszországban: (Páduában) 1827. okt. 4-én volt, amidőn magy... 23149

Első magyar énekes bohózat: Boros Dániel: »Kocsonyák« c. darabja... 23150

Első magyar énekesjáték: címe: »Pikkó hertzeg és Jutka Perzsi«, írt... 23151

Első magyar énekesnő: Czagányiné Simonyi Juliánna volt. Szép hang... 23152

Első magyar Goethe-előadás: a »Clavigo«. Bem. 1852. jún. 22-én, a... 23153

Első magyar gróf-színész: Bethlen Miklós, ki Bolnai néven színé... 23154

Első magyar gyermekszínháztársulat: 1874. júl. havában alakult, id. Bokor József6... 23155

Első magyar irány-dráma: Gorove László »Érdemes Kalmár« című... 23156

Első magyar kamara-énekesnő: Turolla Emma Operaházunk tagja volt,... 23157

Első magyar kamaraszínházat: Feld Irén alapította... 23158

Első magyar kinema-szkeccs: bemutatója az Apolló-moziban volt 1912. feb... 23159

Első magyar kómikus: gidófalvi Jancsó Pál volt. Sz. 1761-b... 23160

Első magyar kritika: (Az első színtársulat feloszlása után). »Tegnap j... 23161

Első magyar Lessing-előadás: Pesten 1792. júl. 29-én volt. Színre került: »... 23162

Első magyar Moliére-előadás: hazánkban az egri jezsuita színpadon volt 1... 23163

Első magyar némajáték: Kolozsvárott került színre, 1805. június 25... 23164

Első magyar-német: daltársulat alakult 1835. október 23-án, Pesten... 23165

Első magyar népszínmű: A »Szökött katona«. Irta: Szigligeti Ed... 23166

Első magyar női Romeo: Ujj Kálmánné Dinnyési Juliska, aki e... 23167

Első magyar nyári színkör: a balatonfüredi. (L. o.)... 23168

Első magyar nyelvű budai szinielőadás: (műkedvelőkkel) 1784. november 14-én volt, amidőn... 23169

Első magyar nyelvű színházi röpirat: címe: »A theatrum célja és haszna«, írta:... 23170

Első magyar nyelvű színházi újság: 1830-ban jelent meg Kassán »Nemzeti Játék... 23171

Első magyar opera: »Béla futása«. Szövegét Kotzebue utá... 23172

Első magyar operett: »A szerelmes kántor«. Eredeti operett 1 fe... 23173

Első magyar operett: mely 100 előadást elért: Béldi Izor—Fejé... 23174

Első magyar operett bemutatója Franciaországban: a »Tatárjárás« volt, előadták 1914. márc. 2... 23175

Első magyar paródia: Címe: »A garaboncás diák« tüneményes új vj... 23176

Első magyar rádió-dráma: Börzsöny Béla »Hét fakereszt« c. 3... 23177

Első magyar rádió színielőadás: a »János vitéz« volt, Budapesten, 1926. máj... 23178

Első magyar recitátori-előadás: 1862. jan. 13-án volt Budán, midőn gróf Bethle... 23179

Első magyar revű: Heltai Jenő és Rajna Ferenc: »Ex l... 23180

Első magyar Shakespeare-előadás: »Romeo és Julia« volt, Pesten, 1793. márc... 23181

Első magyar színdarab: az elnyomatás utáni időben — melyben a szabad gon... 23182

Első magyar színdarab: mely olasz nyelven is színre került, K... 23183

Első magyar színészek: emlékét színdarabban Vachot Imre örökítette... 23184

Első magyar színészkongresszust: 1871. ápr. 6-án, d. e. 10 órakor tartották meg Pe... 23185

Első magyar színház: Budán az ú. n. Rondella volt. (L. o.)... 23186

Első magyar színházi karmester: Lavotta János volt, (1764—1820.) 1792-ben 5... 23187

Első magyar színházi ügynökség: 1870-ben alakult Budapesten, Lenhardt Ede (L... 23188

Első magyar színigazgató: Kelemen László (L. o.). Helyettese: Vára... 23189

Első magyar színikerület: kezdeményezése 1829-ben indult ki Vasvármegyé... 23190

Első magyar színpadi fordító: Bornemissza Abstemius Péter. (L. o.). Munkáj... 23191

Első magyar színtársulat: tagjai 1790. júl. 21 -én, Pesten, Kelemen Lász... 23192

Első magyar-tárgyú előadás Bécsben: 1821. febr. 8-án volt a Theater an der Wien-... 23193

Első magyar tenorista: Pály Elek, sz. 1796-ban, Pápán. 1842-... 23194

Első magyar történeti dráma: a »Cornoedia Balassi Menyhárt árultatásáról... 23195

Első magyar tragika: Kántorné volt. Sz. 1794-ben, megh. 1854. fe... 23196

Első magyar víg opera: »A csel« Irta: Bartay András. Előadtá... 23197

Első magyarországi forgószínpadot: a Népszínház-Vígopera rendezte be, 1907. sz... 23198

Első magyarországi német nyelvű színház: megnyílt 1769. okt. 15-én, Sopronban... 23199

Első magyarországi színházégés: 1735. aug. 27-én volt Csíksomlyón. (Iskolai... 23200

Első magyarországi /német nyelvű/ színházi újság: Nagyszebenben jelent meg 1778. ápr. 20-án, »... 23201

Első német színész: ki a Nemzeti Színházban vendégszerepelt: 5... 23202

Első népszínműénekes: id. Lendvay Márton, valamint ő az első szín... 23203

Első népszínműénekesnő: De Caux Mimi, sz. 1823. (L. o.)... 23204

Első nyilvános főpróba: a Nemzeti Színházban 1884. szept. 30-án vol... 23205

Első nyugdíjazott magyar színész: Szilágyi Pál, Nemzeti Színházi tag vol... 23206

Első operaelőadás: a Nemzeti Színházban a »Szevillai borbél... 23207

Első operalőadások: Magyarországon Pozsonyban voltak, tartotta:... 23208

Első operaénekesnőnk: Déryné Széppataky Lujza. (L. o.)... 23209

Első operett-bemutató: Kolozsvárt volt 1859-ben, Havi Mihály... 23210

Első operett-énekesnő: aki a szász-kóburgi művészet- és tudomány-é... 23211

Első orvos-színész: a magyar színészetnél széki Soós Márton... 23212

Első pesti intendáns: Podmaniczky János. (L. o.)... 23213

Első pesti két színházzal: rendelkező színigazgató Miklóssy Gyula volt... 23214

Első pesti színház: a piaristák iskolai színháza a Galamb-uccáb... 23215

Első pesti társaság: volt a címe a Kulcsár István6 vezetése alatt... 23216

Első „primadonnaháborút”: Liptai Mária idézte elő Kelemen László6... 23217

Első rendes havi fizetést: Kilényi Dávid igazgató honosította meg 1820... 23218

Első rendjellel kitüntetett: színész, Feleky Miklós és a színésznők közü... 23219

Első román színmű magyar színpadon: Rosetti D. Radu-nak, a romániai »Ad... 23220

Első súgó hazánkban: Jakab Mihály. Működött 1792-ben, a pesti ma... 23221

Első súgó nélkül beszélő színész: oroszfáji Pergő (Petheő) Celesztin vol... 23222

Első Schiller-dráma: Pesten: »Szövevény és szerelem«, (Kabale... 23223

Első száz előadást elért színdarab: Magyarországon az »Ördög pilulái«. Bohóság... 23224

Első szerb operett: Nagybecskereken készült. Szövegét és zenéjé... 23225

Első szerb zenedráma: zenéjét Gaal Ferenc szerzetté a »Kraljev... 23226

Első színészegyesületi nyugdíjas tag: Kétszery Józsefné Velansits Anna (l. o.), sz... 23227

Első színészeti kiállítás: 1890. aug. 15-én nyílt meg a fővárosban, Mária... 23228

Első színész-hadnagy: Dombay Mihály. (1884.) Őt követte: Makó... 23229

Első színész-hős: 1849. máj. 11-én, Budavára visszavételénél ifj... 23230

Első színész: aki a Pesten építendő magyar nemzeti színház8... 23231

Első színész, kiről Pesten uccát kereszteltek el: Lendvay Márton volt. (A VI. kerületben kapot... 23232

Első színész: kit pesti városatyának választottak meg: Felek... 23233

Első színész, akit városi díszpolgárnak megválasztottak: id. Lendvay Márton volt. Nagybányán, s... 23234

Első: színészegyesületi vizsgázott növendék: Guba Emm... 23235

Első színészeti szakkönyv: címe: »Magyar Játékszín«. Irta: Endrődy... 23236

Első színész-tagja: a Magy Tud. Akadémiának: Szigligeti Ede... 23237

Első színházi cenzura: értelmében (1792) tiltva volt a vallási szokások... 23238

Első színházi engedélyt: I.Lipót királytól nyerte a magyar színészet,... 23239

Első színházi nő-bíró: Tóvölgyi Margit, drámai hősnő. Megválasztott... 23240

Első színházi villanyvilágítást: Kolozsvárott vezették be, 1877. febr. 28-án... 23241

Első színházijegyirodát: Budapesten Faludi Gábor alapította, 1878-ba... 23242

Első színigazgatónő: Déryné volt. (Kilényi Dávid társaságá... 23243

Első színműírónő: Falitzky Jánosné. Színművének címe: »Az i... 23244

Első szót: a Nemzeti Színház színpadán Lendvay Márt... 23245

Első táncosnő: az a táncosnő, aki a balletekben a vezető szerepe... 23246

Első tetszésnyilvánítást: a mult század első éveiben a »fóra!« és »bravó!«... 23247

Első tüntetés: a Nemzeti Színházban 1842. febr. 19-én volt... 23248

Első ujság: amely a színészet fontosságát hirdette: a »Min... 23249

Első városi kezelésű színház: a szegedi. A városi kezelés 1927. febr. 1-én... 23250

Első vitézzé avatott magyar színész: Garamszeghy Sándor, a Nemzeti Színház... 23251

Első Wagner-előadás Pesten: 1866. dec. 1-én volt. Színre került a »Lohengr... 23252