kezdetű címszavak a lexikonban:

„Igaz bíró, bölcs bíró, no, zsidó!”: Shakespeare »Velencei kalmár« c. trag... 25893

Igaz papságnak tüköre: (»Igazi papsagnac tikoere«). Sztáray Mihály... 25896