Címszó: Eredeti színházi bemutatók a vidéken - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0528.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0528.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/23/23453.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Eredeti színházi bemutatók a vidéken

Szócikk: Eredeti színházi bemutatók a vidéken Évekkel ezelőtt hazai irodalmunk egyik jelese adta ki a jelszót, rendszeresítsük a vidéki eredeti színházi bemutatókat. Nem sokkal később Apponyi Albert gróf, (személy) az akkori kultuszminiszter rendeletben jelentette ki, hogy csak azokat a vidéki színházakat fogja támogatni, melyek önálló irodalmi és művészi tevékenységet fognak kifejteni. Illetékes tényezők buzdították a vidéki színházakat arra, hogy igyekezzenek hivatásuknak megfelelni: a közönség szórakoztatása mellett szolgálják eszközükhöz és erejükhöz mérten az irodalmat, támogassák az arra érdemes írókat, segítsék elő a vidéki kulturális gócpontok megteremtését, szóval irodalmi eseményekre adva módot és alkalmat, hathatósan járuljanak színműirodalmunk föllendítéséhez, a vidéknek a fővárostól (Budapest) való függetlenítéséhez s ezzel új, a mainál egészségesebb alapra fektessék szellemi életünket. Évek óta hirdetik, vallják, szóban, írásban, hogy szükség van a vidéki eredeti színházi bemutatókra. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete (intézmény) (információ)  többször kijelentette, hogy komolyan hozzálát a dologhoz, de ezideig még mindig csak a jószándéknál tartunk. A szép, helyes, nagyjelentőségű eszme nem tud megvalósulni. Azt mondják, hogy azért nem lehet a vidéki bemutatókat rendszeresíteni, mert az író viszi a munkáját a fővárosba, (Budapest) hol erkölcsi és anyagi sikert arathat. Épp az a baj, hogy a mai állapotok mellett valamire való íróember kénytelen a fővárosban (Budapest) keresni a boldogulást. Adják meg a módját annak, hogy a vidéken is boldogulhasson s mindjárt vége lesz a fővárosba (Budapest) való özönlésnek, hol sokszor évekig kell várakozni, míg valaki szóhoz juthat. Elsősorban komollyá kell tenni a vidéki bemutatókat, nem a helyi szerzők csapatát kell sorompóba állítani, hanem kellő komoly bírálat után hozzák színre az eredeti újdonságokat. Szervezzék azok a hazai nagyobb vidéki városok, melyek kulturális középpontokul alkalmasak a falaik között működő s a színügyet intéző testületekkel a mindenkori színigazgatóval egyetemben olyképp, hogy szavának súlya és értéke legyen. Ha a közönség tudni fogja, hogy előzően arra hivatott erők bírálták meg a színre kerülő eredeti darabot, nem fog bizalmatlankodni s nem fogja azt előre látatlanul is elítélni. Ha a bemutatók komolyságát ilyen módon megszilárdítjuk, még a nevesebb írók is felkeresik munkájukkal a vidéket, különösen, ha tudják, hogy anyagiakban sem szenvednek rövidséget. Az eredeti bemutatókkal járó természetes érdeklődés eleve anyagi sikert jelent és hátha azt erkölcsi, művészi, irodalmi siker is kiséri? Milyen nagy jelentősége volna ennek. Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Uj élet indulna meg irodalmunkban. Az írók nem volnának pusztán a fővárosra (Budapest) utalva, hol sokszor könyökkel, kézzel kell utat törni, irodalmi középpontok keletkeznének, új erők érvényesülnének, szellemi életünk fellendülne s a vidéki színészet a szórakoztatás mellett igazi, dicső hivatást teljesítene. Külföldön, Német- (megye) (információ)  és Franciaországban (ország) már régen meghonosították az eredeti vidéki bemutatókat. A fővárosi (Budapest) sajtó kiküldi tudósítóit a vidéki bemutatókra s részletesen ismertetik azokat. Sok darab a vidékről jut a fővárosba. (Budapest) Nem egy igazi tehetség érvényesült mér ilyen módon. A siker eszköze a vidéki városok s a sajtó kezében van. A vidéki városoknak kell e téren fokozott tevékenységet kifejteni, még pedig úgy, hogy a színügyi bizottságokba ne csupán a primadonnák lábikráit leső helyi, úgynevezett »nagyság«-okat, hanem az irodalomhoz értő embereket válasszanak. És ezek azután a színigazgatóval, sajtóval, irodalmunk érdekében komolyan dolgozzanak, cselekedjenek, hogy ennek országunk, kultúránk a hasznát, dicsőségét, hatalmát láthassa. (Seredi Jenő dr.) (személy) szin_I.0528.pdf I

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Eredeti színházi bemutatók a vidéken címszóvég 23453 Szócikk: Eredeti színházi bemutatók a vidéken Évekkel ezelőtt hazai irodalmunk egyik jelese adta ki a jelszót, rendszeresítsük a vidéki eredeti színházi bemutatókat. Nem sokkal később Apponyi Albert gróf, yszemelynevy apponyi albert gróf yszemelynevy Apponyi Albert gróf yszemelynevy apponyi yszemelynevy albert yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Apponyi yszemelynevy Albert yszemelynevy gróf ysz az akkori kultuszminiszter rendeletben jelentette ki, hogy csak azokat a vidéki színházakat fogja támogatni, melyek önálló irodalmi és művészi tevékenységet fognak kifejteni. Illetékes tényezők buzdították a vidéki színházakat arra, hogy igyekezzenek hivatásuknak megfelelni: a közönség szórakoztatása mellett szolgálják eszközükhöz és erejükhöz mérten az irodalmat, támogassák az arra érdemes írókat, segítsék elő a vidéki kulturális gócpontok megteremtését, szóval irodalmi eseményekre adva módot és alkalmat, hathatósan járuljanak színműirodalmunk föllendítéséhez, a vidéknek a fővárostól főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy való függetlenítéséhez s ezzel új, a mainál egészségesebb alapra fektessék szellemi életünket. Évek óta hirdetik, vallják, szóban, írásban, hogy szükség van a vidéki eredeti színházi bemutatókra. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete yintezmenyy magyar színpadi szerzők egyesülete yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színpadi yintezmenyy szerzők yintezmenyy egyesülete yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yint többször kijelentette, hogy komolyan hozzálát a dologhoz, de ezideig még mindig csak a jószándéknál tartunk. A szép, helyes, nagyjelentőségű eszme nem tud megvalósulni. Azt mondják, hogy azért nem lehet a vidéki bemutatókat rendszeresíteni, mert az író viszi a munkáját a fővárosba, főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy hol erkölcsi és anyagi sikert arathat. Épp az a baj, hogy a mai állapotok mellett valamire való íróember kénytelen a fővárosban főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy keresni a boldogulást. Adják meg a módját annak, hogy a vidéken is boldogulhasson s mindjárt vége lesz a fővárosba főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy való özönlésnek, hol sokszor évekig kell várakozni, míg valaki szóhoz juthat. Elsősorban komollyá kell tenni a vidéki bemutatókat, nem a helyi szerzők csapatát kell sorompóba állítani, hanem kellő komoly bírálat után hozzák színre az eredeti újdonságokat. Szervezzék azok a hazai nagyobb vidéki városok, melyek kulturális középpontokul alkalmasak a falaik között működő s a színügyet intéző testületekkel a mindenkori színigazgatóval egyetemben olyképp, hogy szavának súlya és értéke legyen. Ha a közönség tudni fogja, hogy előzően arra hivatott erők bírálták meg a színre kerülő eredeti darabot, nem fog bizalmatlankodni s nem fogja azt előre látatlanul is elítélni. Ha a bemutatók komolyságát ilyen módon megszilárdítjuk, még a nevesebb írók is felkeresik munkájukkal a vidéket, különösen, ha tudják, hogy anyagiakban sem szenvednek rövidséget. Az eredeti bemutatókkal járó természetes érdeklődés eleve anyagi sikert jelent és hátha azt erkölcsi, művészi, irodalmi siker is kiséri? Milyen nagy jelentősége volna ennek. Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Uj élet indulna meg irodalmunkban. Az írók nem volnának pusztán a fővárosra főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy utalva, hol sokszor könyökkel, kézzel kell utat törni, irodalmi középpontok keletkeznének, új erők érvényesülnének, szellemi életünk fellendülne s a vidéki színészet a szórakoztatás mellett igazi, dicső hivatást teljesítene. Külföldön, Német- ytelepulesy német ytelepulesy Német ymegyey torontál megye ykodvegy és Franciaországban ytelepulesy franciaország ytelepulesy Franciaország yorszagy Franciaország ykodvegy már régen meghonosították az eredeti vidéki bemutatókat. A fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy sajtó kiküldi tudósítóit a vidéki bemutatókra s részletesen ismertetik azokat. Sok darab a vidékről jut a fővárosba. főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Nem egy igazi tehetség érvényesült mér ilyen módon. A siker eszköze a vidéki városok s a sajtó kezében van. A vidéki városoknak kell e téren fokozott tevékenységet kifejteni, még pedig úgy, hogy a színügyi bizottságokba ne csupán a primadonnák lábikráit leső helyi, úgynevezett »nagyság«-okat, hanem az irodalomhoz értő embereket válasszanak. És ezek azután a színigazgatóval, sajtóval, irodalmunk érdekében komolyan dolgozzanak, cselekedjenek, hogy ennek országunk, kultúránk a hasznát, dicsőségét, hatalmát láthassa. (Seredi Jenő dr.) yszemelynevy seredi jenő dr. yszemelynevy Seredi Jenő dr. yszemelynevy seredi yszemelynevy jenő yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Seredi yszemelynevy Jenő yszemelynevy dr. yszemelynevy ykodve yszocikkszerzoy seredi jenő dr. szin_I.0528.pdf I

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Eredeti színházi bemutatók a vidéken - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0528.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/I/szin_I.0528.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/23/23453.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Eredeti színházi bemutatók a vidéken

Szócikk: Eredeti színházi bemutatók a vidéken Évekkel ezelőtt hazai irodalmunk egyik jelese adta ki a jelszót, rendszeresítsük a vidéki eredeti színházi bemutatókat. Nem sokkal később Apponyi Albert gróf, az akkori kultuszminiszter rendeletben jelentette ki, hogy csak azokat a vidéki színházakat fogja támogatni, melyek önálló irodalmi és művészi tevékenységet fognak kifejteni. Illetékes tényezők buzdították a vidéki színházakat arra, hogy igyekezzenek hivatásuknak megfelelni: a közönség szórakoztatása mellett szolgálják eszközükhöz és erejükhöz mérten az irodalmat, támogassák az arra érdemes írókat, segítsék elő a vidéki kulturális gócpontok megteremtését, szóval irodalmi eseményekre adva módot és alkalmat, hathatósan járuljanak színműirodalmunk föllendítéséhez, a vidéknek a fővárostól való függetlenítéséhez s ezzel új, a mainál egészségesebb alapra fektessék szellemi életünket. Évek óta hirdetik, vallják, szóban, írásban, hogy szükség van a vidéki eredeti színházi bemutatókra. A Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete többször kijelentette, hogy komolyan hozzálát a dologhoz, de ezideig még mindig csak a jószándéknál tartunk. A szép, helyes, nagyjelentőségű eszme nem tud megvalósulni. Azt mondják, hogy azért nem lehet a vidéki bemutatókat rendszeresíteni, mert az író viszi a munkáját a fővárosba, hol erkölcsi és anyagi sikert arathat. Épp az a baj, hogy a mai állapotok mellett valamire való íróember kénytelen a fővárosban keresni a boldogulást. Adják meg a módját annak, hogy a vidéken is boldogulhasson s mindjárt vége lesz a fővárosba való özönlésnek, hol sokszor évekig kell várakozni, míg valaki szóhoz juthat. Elsősorban komollyá kell tenni a vidéki bemutatókat, nem a helyi szerzők csapatát kell sorompóba állítani, hanem kellő komoly bírálat után hozzák színre az eredeti újdonságokat. Szervezzék azok a hazai nagyobb vidéki városok, melyek kulturális középpontokul alkalmasak a falaik között működő s a színügyet intéző testületekkel a mindenkori színigazgatóval egyetemben olyképp, hogy szavának súlya és értéke legyen. Ha a közönség tudni fogja, hogy előzően arra hivatott erők bírálták meg a színre kerülő eredeti darabot, nem fog bizalmatlankodni s nem fogja azt előre látatlanul is elítélni. Ha a bemutatók komolyságát ilyen módon megszilárdítjuk, még a nevesebb írók is felkeresik munkájukkal a vidéket, különösen, ha tudják, hogy anyagiakban sem szenvednek rövidséget. Az eredeti bemutatókkal járó természetes érdeklődés eleve anyagi sikert jelent és hátha azt erkölcsi, művészi, irodalmi siker is kiséri? Milyen nagy jelentősége volna ennek. Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Elképzelhető, ha a hazai nagy vidéki városok komolyan szolgálnák a vidéki színházi bemutatók ügyét, milyen más korszak nyílnék meg színügyünk történetében? Uj élet indulna meg irodalmunkban. Az írók nem volnának pusztán a fővárosra utalva, hol sokszor könyökkel, kézzel kell utat törni, irodalmi középpontok keletkeznének, új erők érvényesülnének, szellemi életünk fellendülne s a vidéki színészet a szórakoztatás mellett igazi, dicső hivatást teljesítene. Külföldön, Német- és Franciaországban már régen meghonosították az eredeti vidéki bemutatókat. A fővárosi sajtó kiküldi tudósítóit a vidéki bemutatókra s részletesen ismertetik azokat. Sok darab a vidékről jut a fővárosba. Nem egy igazi tehetség érvényesült mér ilyen módon. A siker eszköze a vidéki városok s a sajtó kezében van. A vidéki városoknak kell e téren fokozott tevékenységet kifejteni, még pedig úgy, hogy a színügyi bizottságokba ne csupán a primadonnák lábikráit leső helyi, úgynevezett »nagyság«-okat, hanem az irodalomhoz értő embereket válasszanak. És ezek azután a színigazgatóval, sajtóval, irodalmunk érdekében komolyan dolgozzanak, cselekedjenek, hogy ennek országunk, kultúránk a hasznát, dicsőségét, hatalmát láthassa. (Seredi Jenő dr.) szin_I.0528.pdf I