Címszó: Szerb színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0290.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0290.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31260.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szerb színészet Magyarországon

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531259.htm

 

Szócikk: Szerb színészet Magyarországon A szerb (nemzetiség) (információ)  színészet első nyomai Karlócára (ország) vezetnek, ahol az 1733-ik (időpont) évben tanuló előadták „Ötödik Uros, szerb cár (cím) c. szomorú játékot, amelyet Kozacsinszki Manojlo (személy) főgimnáziumi tanár irt. A következő adat Nagybecskerekről (megye) származik, itt 1787-ben (időpont) Peics Árkádia (személy) rendezett szerbnyelvű (nyelv) (információ)  színielőadást. Társaságának Jeliseics Marko (személy) volt az igazgatója. Nagy hatást ért el a „Belizár (cím) (információ)  és „Sándor és Nathália (cím) (információ)  c. darabokkal. Az alapvető munka érdeme Vuics Joakimé, (személy) aki mint iró is érdemeket szerzett. Baján (megye) (információ)  született, 1772. (időpont) szept. 9-én. Újvidéken (megye) és Kalocsán (megye) (információ)  tanult, 1792-ben (időpont) Pozsonyban, (megye) azután Szegeden, (megye) később Pesten (Budapest) folytatta tanulmányait. 1797-ben (időpont) Futakon (megye) gimnáziumi tanár volt, azután szinigazgatáshoz fogott: 1813-ban (időpont) kezdi meg ebbeli ténykedését, aug. 17-én, Budán (Budapest) tartotta az első szerbnyelvű (nyelv) (információ)  előadást. Műsorán a következő darabokat találjuk: „Denevér, (cím) (információ)  „Fernando és Jarika, (cím) „Perozes, (cím) „Tűzi medve (cím) stb., melyek egy részét ő maga írta, más részét pedig fordította. 1815-ben (időpont) Baján, (megye) (információ)  1823-ban (időpont) Zimonyban (ország) játszik. Majd Budán (Budapest) újra játszanak szerb (nyelv) (információ)  nyelven, az ottani műkedvelők ugyanis 1820. (időpont) aug. 22-én és 26-án mutatkoztak be első izben. (Lásd: „Hirnök, (intézmény) (Pozsony,) (megye) 1837. (időpont) 46. sz. Csaplovits János: (személy) „Adatok a magyarországi játékszínekről) (cím) . Vuics (személy) ezután szünetet tart, majd 1824-ben (időpont) Temesvárt, (megye) utána (csak 1832-ben) (időpont) Aradon (megye) (információ)  tart előadást. Vuics (személy) halála után Brezsovszki Mihály (személy) lesz a szerbek (nemzetiség) (információ)  színigazgatója, aki 1838-ban (időpont) Újvidéken (megye) állandó vándortársulatot szervez, azzal járta be a hazai szerblakta (nemzetiség) (információ)  vidékeket. (Megh. lelkészi minőségben, 1886-ban) (időpont) Társulata 1840-ben (időpont) kettéosztott, egy része Belgrádban, (ország) másik része Zimonyban (ország) működött. A hazai színészet vezetője Popovics Sterio (személy) volt, aki kormánysegélyt is élvezett. Ez időtől kezdve megindul a vándorlási folyamat. Zombor, (megye) Szabadka, (megye) Irreg, (megye) Csanád, (megye) Tiszaszentmiklós, (megye) Nagybecskerek, (megye) Nagykikinda (megye) városát keresik fel a szerb (nemzetiség) (információ)  színészek. Ez utóbbi helyen 1860 (időpont) okt. havában megfordul Knezsevics János (személy) színigazgató. Társulatának legkimagaslóbb tagja volt: Ruzics (személy) és Ruzicsné. (személy) 1861.júl. (időpont) 23-án megépült az újvidéki állandó színház, (intézmény) melyhez a hazai szerbség (nemzetiség) (információ)  (magyar támogatás beleértésével) 30.000 frtot gyűjtött össze. Az alaphoz egyedül Nagykikinda (megye) városa 400 pengő forinttal járult. Ez időben kiválóbb tagok voltak: Cvetkovics Mária (személy) hősnő, Kirkovics Johanna (személy) vígjátéki színésznő, Dankulov Draga (személy) énekesnő és naiva, Telecski Lyubica, (személy) szerelmi - szerepekben, Rasicsné (személy) anya-színésznő, Markovicsné, (személy) Nedeljkovicsné, (személy) Nedeljkovics Miklós (személy) szerelmes­színész, Telecski Lázár (személy) első komikus és rendező, Zórics Miklós (személy) rendező stb. — 1862-ben (időpont) a szerb (nemzetiség) (információ)  színészek megfordulnak többek közt: Nagybecskereken, (megye) Szabadkán, (megye) Pancsován, (megye) Zimonyban, (ország) 1863- (időpont) ban Versecen, (megye) Temesvárott, (megye) (júl. 6.), Csákován, (megye) Nagykikindán, (megye) Zentán (megye) és Zomborban. (megye) 1864-ben (időpont) Újvidéken (megye) működtek. 1865 (időpont) aug. havában Györgyevics János (személy) társulata Aradon (megye) (információ)  12 előadást rendezet. Főbb tagjai: Zorics, (személy) Kolarics, (személy) Grbov Emília, (személy) Nedelkovicsné. (személy) — 1867-ben (időpont) nagy erkölcsi siker mellett vendégszerepelt a hazai szerb (nemzetiség) (információ)  társulat Belgrádban, (ország) ahol Mihály fejedelem (személy) (információ)  az elért sikeren felbuzdulva, elhatározta, hogy Belgrádon (ország) állandó kőszínházat fog építtetni. És a szó tetté vált: 1869. (időpont) okt. 30-án országos ünnepség keretében megnyílt Szerbia (ország) első kőszínháza Gyorgyevics (személy) igazgatása mellett. A színháznak magyar származású művezetője volt, Várhidy Sándor (személy) (információ)  (L. o.), a Budai Molnár György-féle Népszínház (intézmény) (információ)  híres „Bem apó-ja, (cím) (információ)  aki itt Bacsvánszki (személy) néven működött. 1872-ben (időpont) megjelenik Újvidéken (megye) az első szerbnyelvű (nyelv) (információ)  színházi újság „Pozoriste (intézmény) (L. o.) c. alatt, valamint a „Zbornik pozorisnih dela (cím) c. füzetes szinműtár. 1872. (időpont) ápr. 21. az újvidéki szerb színházban (intézmény) Szigligeti (személy) (információ)  „Mamá-ját (cím) (információ)  adták, Hadzsics Antal (személy) igazgató fordításában. Aug. havában Újvidéken (megye) Kosztics Lázártól (személy) (információ)  „Maksim Crnojevic (cím) c. tragédia jelent meg. 1874. (időpont) máj. 20-án Szabadkán (megye) szerb (nemzetiség) (információ)  színészek Tóth Kálmán (személy) (információ)  „Nők az alkotmányban (cím) (információ)  c. vígjátékát adták elő, Szimics Milán (személy) fordításában, előadták még a „Szökött katonát, (cím) (információ)  „Vén bakancsos-t, (cím) (információ)  „Mamát (cím) és más magyarból fordított darabokat is. Igazg.: Hadzsics Antal. (személy) Jún. havában Belgrádban (ország) Szigligeti (személy) (információ)  „Cigány-át, (cím) (információ)  Várhidy (személy) (információ)  fordításában sikerrel adták elő. 1875-ben (időpont) az újvidéki szerb színházban (intézmény) 23 színművel volt a magyar színműirodalom képviselve. Köztük a „Szökött katona (cím) (információ)  és a „Vén bakancsos (cím) (információ)  már 70— 70-szer került szinre, többnyire Hadzsics Antal (személy) fordításában. 1882. (időpont) február 7-én színre került Újvidéken (megye) „Szegedinacz Péter, (cím) dr., Kosztics Lázár (személy) (információ)  5 felvonásos tragédiája, először. — 1881. (időpont) Fotipc Ilice (személy) sziniengedélyt kapott. Aug. havában Toponarsky Uros (személy) kikindai (ország) jegyző, Jókai (személy) (információ)  műveinek fordítója, Csiky Gergely (személy) (információ)  „A proletárok, (cím) „Cifra nyomorúság (cím) (információ)  és „Kaviár (cím) (információ)  c. darabjai fordításához fogott. 1894. (időpont) dec. 2-án Belgrádban (ország) a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  fennállásának 25 éves jubileumát ülték meg, Obernyik Károly (személy) (információ)  — tehát magyar szerző — színművével, az oly sokszor műsoron volt „Brankovics György-gyel. (cím) (információ)  Érdekes történelmi momentumként feljegyezzük, hogy amikor a magyarok mint a szerbek (nemzetiség) (információ)  szövetségesei jelennek meg a színpadon, szűnni nem akaró „zsivió szrbi i magyari! („Éljenek a szerbek és a magyarok!) kiáltások hangzottak, Sándor király (személy) (információ)  atyjával együtt elégedetten nézte e tüntetést, mert ők őszintén dolgoztak a szerb­magyar (nemzetiség) (információ)  barátság megszilárdításán. E szimpátia újabb jeleként a szerb (nemzetiség) (információ)  művészek ellátogattak Budapestre, (Budapest) hol a Népszínházban (intézmény) (információ)  volt részük lelkes ünneplésekben. Dec. 20-án bevezetőül a Rákóczi - indulót (cím) (információ)  s utána a szerb (nemzetiség) (információ)  nemzeti dalt játszotta a zenekar. A belgrádi (ország) daloskar (köztük 17 hölgy festői szerb (nemzetiség) (információ)  öltözetben) énekelte Kölcsey (személy) (információ)  himnuszát, Mokranyecz (személy) karmester vezetésével, következtek szerb (nemzetiség) (információ)  népdalok. Pavlovics (személy) szerb (nemzetiség) (információ)  népszínműénekes gyönyörű hangon dalokat énekelt. Majd a „Szózat-ot (cím) (információ)  adták elő és énekszámok közt Szubotic János (személy) „Milos Obilics (cím) c. tragédiája egy jelenetét a belgrádi Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  tagjai. Nigrinova Velika, (személy) Gavrilovics, (személy) továbbá: Petrovics, (személy) Stojkovics, (személy) Lazari (személy) és Radulovics (személy) voltak a főszereplők. A „Pesti Hírlap (intézmény) (információ)  ekkor többek között ezeket irta: „Tele nézőtér és igen szép közönség előtt a barátságos, őszinte testvéries jóindulat tüntetésévé nőtte ki magát az előadás. — A szerbek (nemzetiség) (információ)  egyben a főváros (Budapest) vendégei voltak, részükre ünnepi lakoma volt a Vigadóban, ahol Kamermayer Károly (személy) és Márkus József (személy) (információ)  polgármester üdvözölte őket a főváros (Budapest) nevében. Érdekes megemlítenünk, hogy a szerbek (nemzetiség) (információ)  szinműirodalma leginkább magyar darabokból rekrutálódott. Az átültetés terén sokat fáradozott Hadzsits Antal (személy) (információ)  (L. II. kötet, 174 old.). íme néhány magyar tárgyú színdarab, melyek mind a mai napig is műsoron vannak: Betyár kendője, (cím) (információ)  A légyott, (cím) Cserny György, (cím) (információ)  Jótékonycélra, (cím) A közügyek, (cím) Nézd meg az anyját, (cím) Egy szellemdús hölgy, (cím) (információ)  A végrendelet, (cím) Kalmár és tengerész, (cím) (információ)  Cifra nyomorúság, (cím) (információ)  A proletárok, (cím) A kaviár, (cím) A Stomfai-család, (cím) Buborékok, (cím) A sötét pont, (cím) Jó Fülöp. (cím) (információ)  A vadrózsa, (cím) Vasember, (cím) A csók, (cím) Báró és bankár, (cím) (információ)  Aranyember, (cím) (információ)  Csalódások, (cím) (információ)  Pártütők, (cím) Csak kitartás, (cím) (információ)  Férj-elv, (cím) Női csel, (cím) (információ)  Ember tragédiája, (cím) (információ)  A vereshajú, (cím) Örökség, (cím) Brankovics György, (cím) (információ)  A szerelem iskolája, (cím) Vén bakancsos, (cím) (információ)  A falusiak, (cím) A kísértet, (cím) A becsületszó, (cím) Szökött katona, (cím) (információ)  Cigány, (cím) (információ)  Két pisztoly, (cím) (információ)  Házassági 3 parancs, (cím) A molnár leánya, (cím) Nőuralom. (cím) A mama, (cím) Liliomfi, (cím) (információ)  Fenn az ernyő, nincsen kas, (cím) (információ)  Az új világ, (cím) A nők az alkotmányban, (cím) Az ördög párnája, (cím) Az eredendő bűn, (cím) A phrenolog, (cím) stb. Újabb időkben is a hazai szerb (nemzetiség) (információ)  színészet háborítlanul működött és fejlődött, sőt mindennemű támogatásban is részesült a hatóságok részéről. így — többek között — az újvidéki színházat (intézmény) (1911) (időpont) ingyen engedték át a szerbek (nemzetiség) (információ)  részére, ingyen fűtést és világítást is kaptak. Ez évben a város közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy a szerb (nemzetiség) (információ)  színtársulatot évi 1500 (időpont) koronával szubvencionálja. 1913. (időpont) júl. 1-én Hadzsics Antal (személy) és Szávics Zsarkó (személy) újvidéki (megye) lakosok új színigazgatói engedélyt nyertek, egész Bácskára, (megye) Bánátra (ország) és Temes megyére (megye) is. (Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_IV.0290.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szerb színészet Magyarországon címszóvég 31260 Szócikk: Szerb színészet Magyarországon A szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészet első nyomai Karlócára ytelepulesy karlóca ytelepulesy Karlócá yorszagy Szerbia ykodvegy vezetnek, ahol az 1733-ik évben xtalanevtizedx 1745 xtalanevtizedx 1755 tanuló előadták „Ötödik Uros, szerb cár ycimy ötödik uros, szerb cár ycimy Ötödik Uros, szerb cár ycimy ötödik ycimy uros, ycimy szerb ycimy cár ycimy ycimy Ötödik ycimy Uros, ycimy szerb ycimy cár ycimy ykodvegy c. szomorú játékot, amelyet Kozacsinszki Manojlo yszemelynevy kozacsinszki manojlo yszemelynevy Kozacsinszki Manojlo yszemelynevy kozacsinszki yszemelynevy manojlo yszemelynevy yszemelynevy Kozacsinszki yszemelynevy Manojlo yszemelynevy ykodvegy főgimnáziumi tanár irt. A következő adat Nagybecskerekről ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy származik, itt 1787-ben xevtizedx 1785 Peics Árkádia yszemelynevy peics árkádia yszemelynevy Peics Árkádia yszemelynevy peics yszemelynevy árkádia yszemelynevy yszemelynevy Peics yszemelynevy Árkádia yszemelynevy ykodvegy rendezett szerbnyelvű ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy ynyelvy szerb ynyelvy ykodvegy színielőadást. Társaságának Jeliseics Marko yszemelynevy jeliseics marko yszemelynevy Jeliseics Marko yszemelynevy jeliseics yszemelynevy marko yszemelynevy yszemelynevy Jeliseics yszemelynevy Marko yszemelynevy ykodvegy volt az igazgatója. Nagy hatást ért el a „Belizár ycimy belizár ycimy Belizár ycimy belizár ycimy ycimy Belizár ycimy ykodvegy és „Sándor és Nathália ycimy sándor és nathália ycimy Sándor és Nathália ycimy sándor ycimy és ycimy nathália ycimy ycimy Sándor ycimy és ycimy Nathália ycimy ykodvegy c. darabokkal. Az alapvető munka érdeme Vuics Joakimé, yszemelynevy vuics joakim yszemelynevy Vuics Joakim yszemelynevy vuics yszemelynevy joakim yszemelynevy yszemelynevy Vuics yszemelynevy Joakim yszemelynevy ykodvegy aki mint iró is érdemeket szerzett. Baján ytelepulesy baja ytelepulesy Bajá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy született, 1772. xevtizedx 1775 szept. xtalanevtizedx 1785 xtalanevtizedx 1795 9-én. Újvidéken ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy és Kalocsán ytelepulesy kalocsa ytelepulesy Kalocsá ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy tanult, 1792-ben xevtizedx 1795 Pozsonyban, ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy azután Szegeden, ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy később Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy folytatta tanulmányait. 1797-ben Futakon xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 ytelepulesy futak ytelepulesy Futak ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy gimnáziumi tanár volt, azután szinigazgatáshoz fogott: 1813-ban xevtizedx 1815 kezdi meg ebbeli ténykedését, aug. 17-én, Budán buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy tartotta az első szerbnyelvű ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy ynyelvy szerb ynyelvy ykodvegy előadást. Műsorán a következő darabokat találjuk: „Denevér, ycimy denevér ycimy Denevér ycimy denevér ycimy ycimy Denevér ycimy ykodvegy „Fernando és Jarika, ycimy fernando és jarika ycimy Fernando és Jarika ycimy fernando ycimy és ycimy jarika ycimy ycimy Fernando ycimy és ycimy Jarika ycimy ykodvegy „Perozes, ycimy perozes ycimy Perozes ycimy perozes ycimy ycimy Perozes ycimy ykodvegy „Tűzi medve ycimy tűzi medve ycimy Tűzi medve ycimy tűzi ycimy medve ycimy ycimy Tűzi ycimy medve ycimy ykodvegy stb., melyek egy részét ő maga írta, más részét pedig fordította. 1815-ben Baján, xtalanevtizedx 1825 ytelepulesy baja ytelepulesy Bajá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1823-ban xevtizedx 1825 Zimonyban ytelepulesy zimony ytelepulesy Zimony yorszagy Szerbia ykodvegy játszik. Majd Budán buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy újra játszanak szerb ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy ynyelvy szerb ynyelvy ykodvegy nyelven, az ottani műkedvelők ugyanis 1820. aug. xtalanevtizedx 1835 22-én és 26-án mutatkoztak be első izben. (Lásd: „Hirnök, yintezmenyy hirnök yintezmenyy Hirnök yintezmenyy hirnök yintezmenyy yintezmenyy Hirnök yintezmenyy ykodvegy (Pozsony,) ytelepulesy pozsony ytelepulesy Pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy 1837. xevtizedx 1835 46. sz. Csaplovits János: yszemelynevy csaplovits jános yszemelynevy Csaplovits János yszemelynevy csaplovits yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Csaplovits yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy „Adatok a magyarországi játékszínekről) ycimy adatok a magyarországi játékszínekről ycimy Adatok a magyarországi játékszínekről ycimy adatok ycimy a ycimy magyarországi ycimy játékszínekről ycimy ycimy Adatok ycimy a ycimy magyarországi y . Vuics yszemelynevy vuics yszemelynevy Vuics yszemelynevy vuics yszemelynevy yszemelynevy Vuics yszemelynevy ykodvegy ezután szünetet tart, majd 1824-ben xevtizedx 1825 Temesvárt, xtalanevtizedx 1835 ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy utána (csak 1832-ben) xevtizedx 1835 Aradon ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy tart előadást. Vuics yszemelynevy vuics yszemelynevy Vuics yszemelynevy vuics yszemelynevy yszemelynevy Vuics yszemelynevy ykodvegy halála után Brezsovszki Mihály yszemelynevy brezsovszki mihály yszemelynevy Brezsovszki Mihály yszemelynevy brezsovszki yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Brezsovszki yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy lesz a szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színigazgatója, aki 1838-ban Újvidéken xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy állandó vándortársulatot szervez, azzal járta be a hazai szerblakta ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy vidékeket. (Megh. lelkészi minőségben, 1886-ban) xevtizedx 1885 Társulata 1840-ben xevtizedx 1845 kettéosztott, xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 egy része Belgrádban, ytelepulesy belgrád ytelepulesy Belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy másik része Zimonyban ytelepulesy zimony ytelepulesy Zimony yorszagy Szerbia ykodvegy működött. A hazai színészet vezetője Popovics Sterio yszemelynevy popovics sterio yszemelynevy Popovics Sterio yszemelynevy popovics yszemelynevy sterio yszemelynevy yszemelynevy Popovics yszemelynevy Sterio yszemelynevy ykodvegy volt, aki kormánysegélyt is élvezett. Ez időtől kezdve megindul a vándorlási folyamat. Zombor, ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Szabadka, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Irreg, ytelepulesy irreg ytelepulesy Irreg ymegyey tolna megye ykodvegy Csanád, ytelepulesy csanád ytelepulesy Csanád ymegyey csanád megye ykodvegy Tiszaszentmiklós, ytelepulesy tiszaszentmiklós ytelepulesy Tiszaszentmiklós ymegyey torontál megye ykodvegy Nagybecskerek, ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy Nagykikinda ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy városát keresik fel a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészek. Ez utóbbi helyen 1860 xevtizedx 1865 okt. havában megfordul Knezsevics János yszemelynevy knezsevics jános yszemelynevy Knezsevics János yszemelynevy knezsevics yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Knezsevics yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy színigazgató. Társulatának legkimagaslóbb tagja volt: Ruzics yszemelynevy ruzics yszemelynevy Ruzics yszemelynevy ruzics yszemelynevy yszemelynevy Ruzics yszemelynevy ykodvegy és Ruzicsné. yszemelynevy ruzicsne yszemelynevy Ruzicsné yszemelynevy ruzicsne yszemelynevy yszemelynevy Ruzicsné yszemelynevy ykodvegy 1861.júl. 23-án megépült az újvidéki állandó színház, yintezmenyy újvidéki állandó színház yintezmenyy újvidéki yintezmenyy újvidéki yintezmenyy állandó yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy újvidéki yintezmenyy ykodvegy melyhez a hazai szerbség ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy (magyar támogatás beleértésével) 30.000 frtot gyűjtött össze. Az alaphoz egyedül Nagykikinda ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikinda ymegyey torontál megye ykodvegy városa 400 pengő forinttal járult. Ez időben kiválóbb tagok voltak: Cvetkovics Mária yszemelynevy cvetkovics mária yszemelynevy Cvetkovics Mária yszemelynevy cvetkovics yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Cvetkovics yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy hősnő, Kirkovics Johanna yszemelynevy kirkovics johanna yszemelynevy Kirkovics Johanna yszemelynevy kirkovics yszemelynevy johanna yszemelynevy yszemelynevy Kirkovics yszemelynevy Johanna yszemelynevy ykodvegy vígjátéki színésznő, Dankulov Draga yszemelynevy dankulov draga yszemelynevy Dankulov Draga yszemelynevy dankulov yszemelynevy draga yszemelynevy yszemelynevy Dankulov yszemelynevy Draga yszemelynevy ykodvegy énekesnő és naiva, Telecski Lyubica, yszemelynevy telecski lyubica yszemelynevy Telecski Lyubica yszemelynevy telecski yszemelynevy lyubica yszemelynevy yszemelynevy Telecski yszemelynevy Lyubica yszemelynevy ykodvegy szerelmi - szerepekben, Rasicsné yszemelynevy rasicsne yszemelynevy Rasicsné yszemelynevy rasicsne yszemelynevy yszemelynevy Rasicsné yszemelynevy ykodvegy anya-színésznő, Markovicsné, yszemelynevy markovicsne yszemelynevy Markovicsné yszemelynevy markovicsne yszemelynevy yszemelynevy Markovicsné yszemelynevy ykodvegy Nedeljkovicsné, yszemelynevy nedeljkovicsne yszemelynevy Nedeljkovicsné yszemelynevy nedeljkovicsne yszemelynevy yszemelynevy Nedeljkovicsné yszemelynevy ykodvegy Nedeljkovics Miklós yszemelynevy nedeljkovics miklós yszemelynevy Nedeljkovics Miklós yszemelynevy nedeljkovics yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Nedeljkovics yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy szerelmes­színész, Telecski Lázár yszemelynevy telecski lázár yszemelynevy Telecski Lázár yszemelynevy telecski yszemelynevy lázár yszemelynevy yszemelynevy Telecski yszemelynevy Lázár yszemelynevy ykodvegy első komikus és rendező, Zórics Miklós yszemelynevy zórics miklós yszemelynevy Zórics Miklós yszemelynevy zórics yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Zórics yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy rendező stb. — 1862-ben a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészek megfordulnak többek közt: Nagybecskereken, ytelepulesy nagybecskerek ytelepulesy Nagybecskerek ymegyey torontál megye ykodvegy Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Pancsován, ytelepulesy pancsova ytelepulesy Pancsová ymegyey torontál megye ykodvegy Zimonyban, ytelepulesy zimony ytelepulesy Zimony yorszagy Szerbia ykodvegy 1863- ban Versecen, ytelepulesy versec ytelepulesy Versec ymegyey temes megye ykodvegy Temesvárott, ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy (júl. 6.), Csákován, ytelepulesy csákova ytelepulesy Csáková ymegyey temes megye ykodvegy Nagykikindán, ytelepulesy nagykikinda ytelepulesy Nagykikindá ymegyey torontál megye ykodvegy Zentán ytelepulesy zenta ytelepulesy Zentá ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy és Zomborban. ytelepulesy zombor ytelepulesy Zombor ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1864-ben Újvidéken ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy működtek. 1865 aug. havában Györgyevics János yszemelynevy györgyevics jános yszemelynevy Györgyevics János yszemelynevy györgyevics yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Györgyevics yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy társulata Aradon ytelepulesy arad ytelepulesy Arad ymegyey arad megye ykodvegy 12 előadást rendezet. Főbb tagjai: Zorics, yszemelynevy zorics yszemelynevy Zorics yszemelynevy zorics yszemelynevy yszemelynevy Zorics yszemelynevy ykodvegy Kolarics, yszemelynevy kolarics yszemelynevy Kolarics yszemelynevy kolarics yszemelynevy yszemelynevy Kolarics yszemelynevy ykodvegy Grbov Emília, yszemelynevy grbov emília yszemelynevy Grbov Emília yszemelynevy grbov yszemelynevy emília yszemelynevy yszemelynevy Grbov yszemelynevy Emília yszemelynevy ykodvegy Nedelkovicsné. yszemelynevy nedelkovicsne yszemelynevy Nedelkovicsné yszemelynevy nedelkovicsne yszemelynevy yszemelynevy Nedelkovicsné yszemelynevy ykodvegy — 1867-ben nagy erkölcsi siker mellett vendégszerepelt a hazai szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy társulat Belgrádban, ytelepulesy belgrád ytelepulesy Belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy ahol Mihály fejedelem yszemelynevy mihály fejedelem yszemelynevy Mihály fejedelem yszemelynevy mihály yszemelynevy fejedelem yszemelynevy yszemelynevy Mihály yszemelynevy fejedelem yszemelynevy ykodvegy az elért sikeren felbuzdulva, elhatározta, hogy Belgrádon ytelepulesy belgrád ytelepulesy Belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy állandó kőszínházat fog építtetni. És a szó tetté vált: 1869. okt. xtalanevtizedx 1875 30-án országos ünnepség keretében megnyílt Szerbia ytelepulesy szerbia ytelepulesy Szerbia yorszagy Szerbia ykodvegy első kőszínháza Gyorgyevics yszemelynevy gyorgyevics yszemelynevy Gyorgyevics yszemelynevy gyorgyevics yszemelynevy yszemelynevy Gyorgyevics yszemelynevy ykodvegy igazgatása mellett. A színháznak magyar származású művezetője volt, Várhidy Sándor yszemelynevy várhidy sándor yszemelynevy Várhidy Sándor yszemelynevy várhidy yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Várhidy yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy (L. o.), a Budai Molnár György-féle Népszínház yintezmenyy budai molnár györgy-féle népszínház yintezmenyy Budai Mo yintezmenyy budai yintezmenyy molnár yintezmenyy györgy-féle yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Mo yi híres „Bem apó-ja, ycimy bem apó ycimy Bem apó ycimy bem ycimy apó ycimy ycimy Bem ycimy apó ycimy ykodvegy aki itt Bacsvánszki yszemelynevy bacsvánszki yszemelynevy Bacsvánszki yszemelynevy bacsvánszki yszemelynevy yszemelynevy Bacsvánszki yszemelynevy ykodvegy néven működött. 1872-ben xevtizedx 1875 megjelenik Újvidéken ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy az első szerbnyelvű ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy szerb ynyelvy ynyelvy szerb ynyelvy ykodvegy színházi újság „Pozoriste yintezmenyy pozoriste yintezmenyy Pozorist yintezmenyy pozoriste yintezmenyy yintezmenyy Pozorist yintezmenyy ykodvegy (L. o.) c. alatt, valamint a „Zbornik pozorisnih dela ycimy zbornik pozorisnih dela ycimy Zbornik pozorisnih dela ycimy zbornik ycimy pozorisnih ycimy dela ycimy ycimy Zbornik ycimy pozorisnih ycimy dela ycimy ykodvegy c. füzetes szinműtár. 1872. ápr. 21. az újvidéki szerb színházban yintezmenyy újvidéki szerb színház yintezmenyy újvidéki yintezmenyy újvidéki yintezmenyy szerb yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy újvidéki yintezmenyy ykodvegy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy „Mamá-ját ycimy mama ycimy Mamá ycimy mama ycimy ycimy Mamá ycimy ykodvegy adták, Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics antal yszemelynevy Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Hadzsics yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy igazgató fordításában. Aug. havában Újvidéken ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Kosztics Lázártól yszemelynevy kosztics lázár yszemelynevy Kosztics Lázár yszemelynevy kosztics yszemelynevy lázár yszemelynevy yszemelynevy Kosztics yszemelynevy Lázár yszemelynevy ykodvegy „Maksim Crnojevic ycimy maksim crnojevic ycimy Maksim Crnojevic ycimy maksim ycimy crnojevic ycimy ycimy Maksim ycimy Crnojevic ycimy ykodvegy c. tragédia jelent meg. 1874. máj. 20-án Szabadkán ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészek Tóth Kálmán yszemelynevy tóth kálmán yszemelynevy Tóth Kálmán yszemelynevy tóth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy „Nők az alkotmányban ycimy nők az alkotmányban ycimy Nők az alkotmányban ycimy nők ycimy az ycimy alkotmányban ycimy ycimy Nők ycimy az ycimy alkotmányban ycimy ykodvegy c. vígjátékát adták elő, Szimics Milán yszemelynevy szimics milán yszemelynevy Szimics Milán yszemelynevy szimics yszemelynevy milán yszemelynevy yszemelynevy Szimics yszemelynevy Milán yszemelynevy ykodvegy fordításában, előadták még a „Szökött katonát, ycimy szökött katonát ycimy Szökött katonát ycimy szökött ycimy katonát ycimy ycimy Szökött ycimy katonát ycimy ykodvegy „Vén bakancsos-t, ycimy vén bakancsos ycimy Vén bakancsos ycimy vén ycimy bakancsos ycimy ycimy Vén ycimy bakancsos ycimy ykodvegy „Mamát ycimy mamát ycimy Mamát ycimy mamát ycimy ycimy Mamát ycimy ykodvegy és más magyarból fordított darabokat is. Igazg.: Hadzsics Antal. yszemelynevy hadzsics antal yszemelynevy Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Hadzsics yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Jún. havában Belgrádban ytelepulesy belgrád ytelepulesy Belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy „Cigány-át, ycimy cigány ycimy Cigány ycimy cigány ycimy ycimy Cigány ycimy ykodvegy Várhidy yszemelynevy várhidy yszemelynevy Várhidy yszemelynevy várhidy yszemelynevy yszemelynevy Várhidy yszemelynevy ykodvegy fordításában sikerrel adták elő. 1875-ben az xtalanevtizedx 1885 újvidéki szerb színházban yintezmenyy újvidéki szerb színház yintezmenyy újvidéki yintezmenyy újvidéki yintezmenyy szerb yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy újvidéki yintezmenyy ykodvegy 23 színművel volt a magyar színműirodalom képviselve. Köztük a „Szökött katona ycimy szökött katona ycimy Szökött katona ycimy szökött ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy katona ycimy ykodvegy és a „Vén bakancsos ycimy vén bakancsos ycimy Vén bakancsos ycimy vén ycimy bakancsos ycimy ycimy Vén ycimy bakancsos ycimy ykodvegy már 70— 70-szer került szinre, többnyire Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics antal yszemelynevy Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Hadzsics yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy fordításában. 1882. xevtizedx 1885 február 7-én színre került Újvidéken ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy „Szegedinacz Péter, ycimy szegedinacz péter ycimy Szegedinacz Péter ycimy szegedinacz ycimy péter ycimy ycimy Szegedinacz ycimy Péter ycimy ykodvegy dr., Kosztics Lázár yszemelynevy kosztics lázár yszemelynevy Kosztics Lázár yszemelynevy kosztics yszemelynevy lázár yszemelynevy yszemelynevy Kosztics yszemelynevy Lázár yszemelynevy ykodvegy 5 felvonásos tragédiája, először. — 1881. Fotipc xtalanevtizedx 1895 Ilice yszemelynevy fotipc ilice yszemelynevy Fotipc Ilice yszemelynevy fotipc yszemelynevy ilice yszemelynevy yszemelynevy Fotipc yszemelynevy Ilice yszemelynevy ykodvegy sziniengedélyt kapott. Aug. havában Toponarsky Uros yszemelynevy toponarsky uros yszemelynevy Toponarsky Uros yszemelynevy toponarsky yszemelynevy uros yszemelynevy yszemelynevy Toponarsky yszemelynevy Uros yszemelynevy ykodvegy kikindai ytelepulesy kikinda ytelepulesy kikinda yorszagy Szerbia ykodvegy jegyző, Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy Jókai yszemelynevy jókai yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy ykodvegy műveinek fordítója, Csiky Gergely yszemelynevy csiky gergely yszemelynevy Csiky Gergely yszemelynevy csiky yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy „A proletárok, ycimy a proletárok ycimy A proletárok ycimy a ycimy proletárok ycimy ycimy A ycimy proletárok ycimy ykodvegy „Cifra nyomorúság ycimy cifra nyomorúság ycimy Cifra nyomorúság ycimy cifra ycimy nyomorúság ycimy ycimy Cifra ycimy nyomorúság ycimy ykodvegy és „Kaviár ycimy kaviár ycimy Kaviár ycimy kaviár ycimy ycimy Kaviár ycimy ykodvegy c. darabjai fordításához fogott. 1894. xevtizedx 1895 dec. xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 2-án Belgrádban ytelepulesy belgrád ytelepulesy Belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy fennállásának 25 éves jubileumát ülték meg, Obernyik Károly yszemelynevy obernyik károly yszemelynevy Obernyik Károly yszemelynevy obernyik yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Obernyik yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy — tehát magyar szerző — színművével, az oly sokszor műsoron volt „Brankovics György-gyel. ycimy brankovics györgy ycimy Brankovics György ycimy brankovics ycimy györgy ycimy ycimy Brankovics ycimy György ycimy ykodvegy Érdekes történelmi momentumként feljegyezzük, hogy amikor a magyarok mint a szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy szövetségesei jelennek meg a színpadon, szűnni nem akaró „zsivió szrbi i magyari! („Éljenek a szerbek és a magyarok!) kiáltások hangzottak, Sándor király yszemelynevy sándor király yszemelynevy Sándor király yszemelynevy sándor yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy király yszemelynevy ykodvegy atyjával együtt elégedetten nézte e tüntetést, mert ők őszintén dolgoztak a szerb­magyar ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy barátság megszilárdításán. E szimpátia újabb jeleként a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy művészek ellátogattak Budapestre, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy hol a Népszínházban yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy volt részük lelkes ünneplésekben. Dec. 20-án bevezetőül a Rákóczi - indulót ycimy rákóczi - induló ycimy Rákóczi - induló ycimy rákóczi ycimy - ycimy induló ycimy ycimy Rákóczi ycimy - ycimy induló ycimy ykodvegy s utána a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy nemzeti dalt játszotta a zenekar. A belgrádi ytelepulesy belgrád ytelepulesy belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy daloskar (köztük 17 hölgy festői szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy öltözetben) énekelte Kölcsey yszemelynevy kölcsey yszemelynevy Kölcsey yszemelynevy kölcsey yszemelynevy yszemelynevy Kölcsey yszemelynevy ykodvegy himnuszát, Mokranyecz yszemelynevy mokranyecz yszemelynevy Mokranyecz yszemelynevy mokranyecz yszemelynevy yszemelynevy Mokranyecz yszemelynevy ykodvegy karmester vezetésével, következtek szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy népdalok. Pavlovics yszemelynevy pavlovics yszemelynevy Pavlovics yszemelynevy pavlovics yszemelynevy yszemelynevy Pavlovics yszemelynevy ykodvegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy népszínműénekes gyönyörű hangon dalokat énekelt. Majd a „Szózat-ot ycimy szózat ycimy Szózat ycimy szózat ycimy ycimy Szózat ycimy ykodvegy adták elő és énekszámok közt Szubotic János yszemelynevy szubotic jános yszemelynevy Szubotic János yszemelynevy szubotic yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Szubotic yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy „Milos Obilics ycimy milos obilics ycimy Milos Obilics ycimy milos ycimy obilics ycimy ycimy Milos ycimy Obilics ycimy ykodvegy c. tragédiája egy jelenetét a belgrádi Nemzeti Színház yintezmenyy belgrádi nemzeti színház yintezmenyy belgrádi yintezmenyy belgrádi yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy belgrádi yintezmenyy ykodvegy tagjai. Nigrinova Velika, yszemelynevy nigrinova velika yszemelynevy Nigrinova Velika yszemelynevy nigrinova yszemelynevy velika yszemelynevy yszemelynevy Nigrinova yszemelynevy Velika yszemelynevy ykodvegy Gavrilovics, yszemelynevy gavrilovics yszemelynevy Gavrilovics yszemelynevy gavrilovics yszemelynevy yszemelynevy Gavrilovics yszemelynevy ykodvegy továbbá: Petrovics, yszemelynevy petrovics yszemelynevy Petrovics yszemelynevy petrovics yszemelynevy yszemelynevy Petrovics yszemelynevy ykodvegy Stojkovics, yszemelynevy stojkovics yszemelynevy Stojkovics yszemelynevy stojkovics yszemelynevy yszemelynevy Stojkovics yszemelynevy ykodvegy Lazari yszemelynevy lazari yszemelynevy Lazari yszemelynevy lazari yszemelynevy yszemelynevy Lazari yszemelynevy ykodvegy és Radulovics yszemelynevy radulovics yszemelynevy Radulovics yszemelynevy radulovics yszemelynevy yszemelynevy Radulovics yszemelynevy ykodvegy voltak a főszereplők. A „Pesti Hírlap yintezmenyy pesti hírlap yintezmenyy Pesti H yintezmenyy pesti yintezmenyy hírlap yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy H yintezmenyy ykodvegy ekkor többek között ezeket irta: „Tele nézőtér és igen szép közönség előtt a barátságos, őszinte testvéries jóindulat tüntetésévé nőtte ki magát az előadás. — A szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy egyben a főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy vendégei voltak, részükre ünnepi lakoma volt a Vigadóban, ahol Kamermayer Károly yszemelynevy kamermayer károly yszemelynevy Kamermayer Károly yszemelynevy kamermayer yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kamermayer yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy és Márkus József yszemelynevy márkus józsef yszemelynevy Márkus József yszemelynevy márkus yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy polgármester üdvözölte őket a főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy nevében. Érdekes megemlítenünk, hogy a szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy szinműirodalma leginkább magyar darabokból rekrutálódott. Az átültetés terén sokat fáradozott Hadzsits Antal yszemelynevy hadzsits antal yszemelynevy Hadzsits Antal yszemelynevy hadzsits yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Hadzsits yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy (L. II. kötet, 174 old.). íme néhány magyar tárgyú színdarab, melyek mind a mai napig is műsoron vannak: Betyár kendője, ycimy betyár kendője ycimy Betyár kendője ycimy betyár ycimy kendője ycimy ycimy Betyár ycimy kendője ycimy ykodvegy A légyott, ycimy a légyott ycimy A légyott ycimy a ycimy légyott ycimy ycimy A ycimy légyott ycimy ykodvegy Cserny György, ycimy cserny györgy ycimy Cserny György ycimy cserny ycimy györgy ycimy ycimy Cserny ycimy György ycimy ykodvegy Jótékonycélra, ycimy jótékonycélra ycimy Jótékonycélra ycimy jótékonycélra ycimy ycimy Jótékonycélra ycimy ykodvegy A közügyek, ycimy a közügyek ycimy A közügyek ycimy a ycimy közügyek ycimy ycimy A ycimy közügyek ycimy ykodvegy Nézd meg az anyját, ycimy nézd meg az anyját ycimy Nézd meg az anyját ycimy nézd ycimy meg ycimy az ycimy anyját ycimy ycimy Nézd ycimy meg ycimy az ycimy anyját ycimy ykodvegy Egy szellemdús hölgy, ycimy egy szellemdús hölgy ycimy Egy szellemdús hölgy ycimy egy ycimy szellemdús ycimy hölgy ycimy ycimy Egy ycimy szellemdús ycimy hölgy ycimy ykodvegy A végrendelet, ycimy a végrendelet ycimy A végrendelet ycimy a ycimy végrendelet ycimy ycimy A ycimy végrendelet ycimy ykodvegy Kalmár és tengerész, ycimy kalmár és tengerész ycimy Kalmár és tengerész ycimy kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ycimy Kalmár ycimy és ycimy tengerész ycimy ykodvegy Cifra nyomorúság, ycimy cifra nyomorúság ycimy Cifra nyomorúság ycimy cifra ycimy nyomorúság ycimy ycimy Cifra ycimy nyomorúság ycimy ykodvegy A proletárok, ycimy a proletárok ycimy A proletárok ycimy a ycimy proletárok ycimy ycimy A ycimy proletárok ycimy ykodvegy A kaviár, ycimy a kaviár ycimy A kaviár ycimy a ycimy kaviár ycimy ycimy A ycimy kaviár ycimy ykodvegy A Stomfai-család, ycimy a stomfai-család ycimy A Stomfai-család ycimy a ycimy stomfai-család ycimy ycimy A ycimy Stomfai-család ycimy ykodvegy Buborékok, ycimy buborékok ycimy Buborékok ycimy buborékok ycimy ycimy Buborékok ycimy ykodvegy A sötét pont, ycimy a sötét pont ycimy A sötét pont ycimy a ycimy sötét ycimy pont ycimy ycimy A ycimy sötét ycimy pont ycimy ykodvegy Jó Fülöp. ycimy jó fülöp ycimy Jó Fülöp ycimy jó ycimy fülöp ycimy ycimy Jó ycimy Fülöp ycimy ykodvegy A vadrózsa, ycimy a vadrózsa ycimy A vadrózsa ycimy a ycimy vadrózsa ycimy ycimy A ycimy vadrózsa ycimy ykodvegy Vasember, ycimy vasember ycimy Vasember ycimy vasember ycimy ycimy Vasember ycimy ykodvegy A csók, ycimy a csók ycimy A csók ycimy a ycimy csók ycimy ycimy A ycimy csók ycimy ykodvegy Báró és bankár, ycimy báró és bankár ycimy Báró és bankár ycimy báró ycimy és ycimy bankár ycimy ycimy Báró ycimy és ycimy bankár ycimy ykodvegy Aranyember, ycimy aranyember ycimy Aranyember ycimy aranyember ycimy ycimy Aranyember ycimy ykodvegy Csalódások, ycimy csalódások ycimy Csalódások ycimy csalódások ycimy ycimy Csalódások ycimy ykodvegy Pártütők, ycimy pártütők ycimy Pártütők ycimy pártütők ycimy ycimy Pártütők ycimy ykodvegy Csak kitartás, ycimy csak kitartás ycimy Csak kitartás ycimy csak ycimy kitartás ycimy ycimy Csak ycimy kitartás ycimy ykodvegy Férj-elv, ycimy férj-elv ycimy Férj-elv ycimy férj-elv ycimy ycimy Férj-elv ycimy ykodvegy Női csel, ycimy női csel ycimy Női csel ycimy női ycimy csel ycimy ycimy Női ycimy csel ycimy ykodvegy Ember tragédiája, ycimy ember tragédiája ycimy Ember tragédiája ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy A vereshajú, ycimy a vereshajú ycimy A vereshajú ycimy a ycimy vereshajú ycimy ycimy A ycimy vereshajú ycimy ykodvegy Örökség, ycimy örökség ycimy Örökség ycimy örökség ycimy ycimy Örökség ycimy ykodvegy Brankovics György, ycimy brankovics györgy ycimy Brankovics György ycimy brankovics ycimy györgy ycimy ycimy Brankovics ycimy György ycimy ykodvegy A szerelem iskolája, ycimy a szerelem iskolája ycimy A szerelem iskolája ycimy a ycimy szerelem ycimy iskolája ycimy ycimy A ycimy szerelem ycimy iskolája ycimy ykodvegy Vén bakancsos, ycimy vén bakancsos ycimy Vén bakancsos ycimy vén ycimy bakancsos ycimy ycimy Vén ycimy bakancsos ycimy ykodvegy A falusiak, ycimy a falusiak ycimy A falusiak ycimy a ycimy falusiak ycimy ycimy A ycimy falusiak ycimy ykodvegy A kísértet, ycimy a kísértet ycimy A kísértet ycimy a ycimy kísértet ycimy ycimy A ycimy kísértet ycimy ykodvegy A becsületszó, ycimy a becsületszó ycimy A becsületszó ycimy a ycimy becsületszó ycimy ycimy A ycimy becsületszó ycimy ykodvegy Szökött katona, ycimy szökött katona ycimy Szökött katona ycimy szökött ycimy katona ycimy ycimy Szökött ycimy katona ycimy ykodvegy Cigány, ycimy cigány ycimy Cigány ycimy cigány ycimy ycimy Cigány ycimy ykodvegy Két pisztoly, ycimy két pisztoly ycimy Két pisztoly ycimy két ycimy pisztoly ycimy ycimy Két ycimy pisztoly ycimy ykodvegy Házassági 3 parancs, ycimy házassági 3 parancs ycimy Házassági 3 parancs ycimy házassági ycimy 3 ycimy parancs ycimy ycimy Házassági ycimy 3 ycimy parancs ycimy ykodvegy A molnár leánya, ycimy a molnár leánya ycimy A molnár leánya ycimy a ycimy molnár ycimy leánya ycimy ycimy A ycimy molnár ycimy leánya ycimy ykodvegy Nőuralom. ycimy nőuralom ycimy Nőuralom ycimy nőuralom ycimy ycimy Nőuralom ycimy ykodvegy A mama, ycimy a mama ycimy A mama ycimy a ycimy mama ycimy ycimy A ycimy mama ycimy ykodvegy Liliomfi, ycimy liliomfi ycimy Liliomfi ycimy liliomfi ycimy ycimy Liliomfi ycimy ykodvegy Fenn az ernyő, nincsen kas, ycimy fenn az ernyő, nincsen kas ycimy Fenn az ernyő, nincsen kas ycimy fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ycimy Fenn ycimy az ycimy ernyő, ycimy nincsen ycimy kas ycimy ykodvegy Az új világ, ycimy az új világ ycimy Az új világ ycimy az ycimy új ycimy világ ycimy ycimy Az ycimy új ycimy világ ycimy ykodvegy A nők az alkotmányban, ycimy a nők az alkotmányban ycimy A nők az alkotmányban ycimy a ycimy nők ycimy az ycimy alkotmányban ycimy ycimy A ycimy nők ycimy az ycimy alkotmányban ycimy ykodvegy Az ördög párnája, ycimy az ördög párnája ycimy Az ördög párnája ycimy az ycimy ördög ycimy párnája ycimy ycimy Az ycimy ördög ycimy párnája ycimy ykodvegy Az eredendő bűn, ycimy az eredendő bűn ycimy Az eredendő bűn ycimy az ycimy eredendő ycimy bűn ycimy ycimy Az ycimy eredendő ycimy bűn ycimy ykodvegy A phrenolog, ycimy a phrenolog ycimy A phrenolog ycimy a ycimy phrenolog ycimy ycimy A ycimy phrenolog ycimy ykodvegy stb. Újabb időkben is a hazai szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészet háborítlanul működött és fejlődött, sőt mindennemű támogatásban is részesült a hatóságok részéről. így — többek között — az újvidéki színházat yintezmenyy újvidéki színház yintezmenyy újvidéki yintezmenyy újvidéki yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy újvidéki yintezmenyy ykodvegy (1911) xevtizedx 1915 ingyen engedték át a szerbek ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy részére, ingyen fűtést és világítást is kaptak. Ez évben a város közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színtársulatot évi 1500 xevtizedx 1505 koronával xtalanevtizedx 1515 xtalanevtizedx 1525 szubvencionálja. 1913. xevtizedx 1915 júl. xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 1-én Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics antal yszemelynevy Hadzsics Antal yszemelynevy hadzsics yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Hadzsics yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy és Szávics Zsarkó yszemelynevy szávics zsarkó yszemelynevy Szávics Zsarkó yszemelynevy szávics yszemelynevy zsarkó yszemelynevy yszemelynevy Szávics yszemelynevy Zsarkó yszemelynevy ykodvegy újvidéki ytelepulesy újvidék ytelepulesy újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy lakosok új színigazgatói engedélyt nyertek, egész Bácskára, ytelepulesy bácska ytelepulesy Bácská ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Bánátra ytelepulesy bánát ytelepulesy Bánát yorszagy Románia ykodvegy és Temes megyére ytelepulesy temes megye ytelepulesy Temes megyé ymegyey temes megye ykodvegy is. (Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0290.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szerb színészet Magyarországon - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0290.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0290.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31260.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szerb színészet Magyarországon

Szócikk: Szerb színészet Magyarországon A szerb színészet első nyomai Karlócára vezetnek, ahol az 1733-ik évben tanuló előadták „Ötödik Uros, szerb cár c. szomorú játékot, amelyet Kozacsinszki Manojlo főgimnáziumi tanár irt. A következő adat Nagybecskerekről származik, itt 1787-ben Peics Árkádia rendezett szerbnyelvű színielőadást. Társaságának Jeliseics Marko volt az igazgatója. Nagy hatást ért el a „Belizár és „Sándor és Nathália c. darabokkal. Az alapvető munka érdeme Vuics Joakimé, aki mint iró is érdemeket szerzett. Baján született, 1772. szept. 9-én. Újvidéken és Kalocsán tanult, 1792-ben Pozsonyban, azután Szegeden, később Pesten folytatta tanulmányait. 1797-ben Futakon gimnáziumi tanár volt, azután szinigazgatáshoz fogott: 1813-ban kezdi meg ebbeli ténykedését, aug. 17-én, Budán tartotta az első szerbnyelvű előadást. Műsorán a következő darabokat találjuk: „Denevér, „Fernando és Jarika, „Perozes, „Tűzi medve stb., melyek egy részét ő maga írta, más részét pedig fordította. 1815-ben Baján, 1823-ban Zimonyban játszik. Majd Budán újra játszanak szerb nyelven, az ottani műkedvelők ugyanis 1820. aug. 22-én és 26-án mutatkoztak be első izben. (Lásd: „Hirnök, (Pozsony,) 1837. 46. sz. Csaplovits János: „Adatok a magyarországi játékszínekről) . Vuics ezután szünetet tart, majd 1824-ben Temesvárt, utána (csak 1832-ben) Aradon tart előadást. Vuics halála után Brezsovszki Mihály lesz a szerbek színigazgatója, aki 1838-ban Újvidéken állandó vándortársulatot szervez, azzal járta be a hazai szerblakta vidékeket. (Megh. lelkészi minőségben, 1886-ban) Társulata 1840-ben kettéosztott, egy része Belgrádban, másik része Zimonyban működött. A hazai színészet vezetője Popovics Sterio volt, aki kormánysegélyt is élvezett. Ez időtől kezdve megindul a vándorlási folyamat. Zombor, Szabadka, Irreg, Csanád, Tiszaszentmiklós, Nagybecskerek, Nagykikinda városát keresik fel a szerb színészek. Ez utóbbi helyen 1860 okt. havában megfordul Knezsevics János színigazgató. Társulatának legkimagaslóbb tagja volt: Ruzics és Ruzicsné. 1861.júl. 23-án megépült az újvidéki állandó színház, melyhez a hazai szerbség (magyar támogatás beleértésével) 30.000 frtot gyűjtött össze. Az alaphoz egyedül Nagykikinda városa 400 pengő forinttal járult. Ez időben kiválóbb tagok voltak: Cvetkovics Mária hősnő, Kirkovics Johanna vígjátéki színésznő, Dankulov Draga énekesnő és naiva, Telecski Lyubica, szerelmi - szerepekben, Rasicsné anya-színésznő, Markovicsné, Nedeljkovicsné, Nedeljkovics Miklós szerelmes­színész, Telecski Lázár első komikus és rendező, Zórics Miklós rendező stb. — 1862-ben a szerb színészek megfordulnak többek közt: Nagybecskereken, Szabadkán, Pancsován, Zimonyban, 1863- ban Versecen, Temesvárott, (júl. 6.), Csákován, Nagykikindán, Zentán és Zomborban. 1864-ben Újvidéken működtek. 1865 aug. havában Györgyevics János társulata Aradon 12 előadást rendezet. Főbb tagjai: Zorics, Kolarics, Grbov Emília, Nedelkovicsné. — 1867-ben nagy erkölcsi siker mellett vendégszerepelt a hazai szerb társulat Belgrádban, ahol Mihály fejedelem az elért sikeren felbuzdulva, elhatározta, hogy Belgrádon állandó kőszínházat fog építtetni. És a szó tetté vált: 1869. okt. 30-án országos ünnepség keretében megnyílt Szerbia első kőszínháza Gyorgyevics igazgatása mellett. A színháznak magyar származású művezetője volt, Várhidy Sándor (L. o.), a Budai Molnár György-féle Népszínház híres „Bem apó-ja, aki itt Bacsvánszki néven működött. 1872-ben megjelenik Újvidéken az első szerbnyelvű színházi újság „Pozoriste (L. o.) c. alatt, valamint a „Zbornik pozorisnih dela c. füzetes szinműtár. 1872. ápr. 21. az újvidéki szerb színházban Szigligeti „Mamá-ját adták, Hadzsics Antal igazgató fordításában. Aug. havában Újvidéken Kosztics Lázártól „Maksim Crnojevic c. tragédia jelent meg. 1874. máj. 20-án Szabadkán szerb színészek Tóth Kálmán „Nők az alkotmányban c. vígjátékát adták elő, Szimics Milán fordításában, előadták még a „Szökött katonát, „Vén bakancsos-t, „Mamát és más magyarból fordított darabokat is. Igazg.: Hadzsics Antal. Jún. havában Belgrádban Szigligeti „Cigány-át, Várhidy fordításában sikerrel adták elő. 1875-ben az újvidéki szerb színházban 23 színművel volt a magyar színműirodalom képviselve. Köztük a „Szökött katona és a „Vén bakancsos már 70— 70-szer került szinre, többnyire Hadzsics Antal fordításában. 1882. február 7-én színre került Újvidéken „Szegedinacz Péter, dr., Kosztics Lázár 5 felvonásos tragédiája, először. — 1881. Fotipc Ilice sziniengedélyt kapott. Aug. havában Toponarsky Uros kikindai jegyző, Jókai műveinek fordítója, Csiky Gergely „A proletárok, „Cifra nyomorúság és „Kaviár c. darabjai fordításához fogott. 1894. dec. 2-án Belgrádban a Nemzeti Színház fennállásának 25 éves jubileumát ülték meg, Obernyik Károly — tehát magyar szerző — színművével, az oly sokszor műsoron volt „Brankovics György-gyel. Érdekes történelmi momentumként feljegyezzük, hogy amikor a magyarok mint a szerbek szövetségesei jelennek meg a színpadon, szűnni nem akaró „zsivió szrbi i magyari! („Éljenek a szerbek és a magyarok!) kiáltások hangzottak, Sándor király atyjával együtt elégedetten nézte e tüntetést, mert ők őszintén dolgoztak a szerb­magyar barátság megszilárdításán. E szimpátia újabb jeleként a szerb művészek ellátogattak Budapestre, hol a Népszínházban volt részük lelkes ünneplésekben. Dec. 20-án bevezetőül a Rákóczi - indulót s utána a szerb nemzeti dalt játszotta a zenekar. A belgrádi daloskar (köztük 17 hölgy festői szerb öltözetben) énekelte Kölcsey himnuszát, Mokranyecz karmester vezetésével, következtek szerb népdalok. Pavlovics szerb népszínműénekes gyönyörű hangon dalokat énekelt. Majd a „Szózat-ot adták elő és énekszámok közt Szubotic János „Milos Obilics c. tragédiája egy jelenetét a belgrádi Nemzeti Színház tagjai. Nigrinova Velika, Gavrilovics, továbbá: Petrovics, Stojkovics, Lazari és Radulovics voltak a főszereplők. A „Pesti Hírlap ekkor többek között ezeket irta: „Tele nézőtér és igen szép közönség előtt a barátságos, őszinte testvéries jóindulat tüntetésévé nőtte ki magát az előadás. — A szerbek egyben a főváros vendégei voltak, részükre ünnepi lakoma volt a Vigadóban, ahol Kamermayer Károly és Márkus József polgármester üdvözölte őket a főváros nevében. Érdekes megemlítenünk, hogy a szerbek szinműirodalma leginkább magyar darabokból rekrutálódott. Az átültetés terén sokat fáradozott Hadzsits Antal (L. II. kötet, 174 old.). íme néhány magyar tárgyú színdarab, melyek mind a mai napig is műsoron vannak: Betyár kendője, A légyott, Cserny György, Jótékonycélra, A közügyek, Nézd meg az anyját, Egy szellemdús hölgy, A végrendelet, Kalmár és tengerész, Cifra nyomorúság, A proletárok, A kaviár, A Stomfai-család, Buborékok, A sötét pont, Jó Fülöp. A vadrózsa, Vasember, A csók, Báró és bankár, Aranyember, Csalódások, Pártütők, Csak kitartás, Férj-elv, Női csel, Ember tragédiája, A vereshajú, Örökség, Brankovics György, A szerelem iskolája, Vén bakancsos, A falusiak, A kísértet, A becsületszó, Szökött katona, Cigány, Két pisztoly, Házassági 3 parancs, A molnár leánya, Nőuralom. A mama, Liliomfi, Fenn az ernyő, nincsen kas, Az új világ, A nők az alkotmányban, Az ördög párnája, Az eredendő bűn, A phrenolog, stb. Újabb időkben is a hazai szerb színészet háborítlanul működött és fejlődött, sőt mindennemű támogatásban is részesült a hatóságok részéről. így — többek között — az újvidéki színházat (1911) ingyen engedték át a szerbek részére, ingyen fűtést és világítást is kaptak. Ez évben a város közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy a szerb színtársulatot évi 1500 koronával szubvencionálja. 1913. júl. 1-én Hadzsics Antal és Szávics Zsarkó újvidéki lakosok új színigazgatói engedélyt nyertek, egész Bácskára, Bánátra és Temes megyére is. (Erődi Jenő.) szin_IV.0290.pdf IV