Címszó: Szinművészeti Akadémia - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0384.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0384.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31507.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szinművészeti Akadémia

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531507.htm

 

Szócikk: Szinművészeti Akadémia az a magasabbrendű színésziskola, melynek hivatása a színházak részére művelt, képzett színészeket nevelni. A Sz. A. 66 esztendős múltra tekint vissza. Megalapításának első eszméjét már 1844-ben (időpont) pendíti meg Egressy Gábor (személy) (információ)  a „Pesti Divatlap-ban (intézmény) (információ)  (34. szám, 116. oldal): „Színészetünknek oskola is kell... (cím) címen. Már ebben az időben alakult az ő kezdeményezésére az a kis lelkes csapat, amelyhez később a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  alapítói is csatlakoztak és amely a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  vezetésére az akkori kormány által kinevezett komité útján előterjesztést tett Albrecht főherceg (személy) (információ)  főkormányzónak egy színészeti iskola felállítása ügyében. A főkormányzó maga szervezte meg a szinésziskola „bizottmányát, amelynek elnöke gróf Károlyi György, (személy) (információ)  választmányi tagjai pedig: báró Eötvös József, (személy) (információ)  gróf Károlyi Lajos, (személy) (információ)  gróf Karácsonyi Guidó, (személy) (információ)  Radnótfáy Sámuel, (személy) (információ)  báró Révay Simon (személy) (információ)  és Vezerle János (személy) lettek. Ez a bizottmány azután Albrecht főherceg (személy) (információ)  útján a király támogatását kérte s meg is nyerte. A király 1863-ban (időpont) 10.000 forint, később pedig évi 11.000 forint segélyt engedélyezett. Így megalakult a Színészeti Tanoda (intézmény) (információ)  címen a mai Sz. A. A Szini Tanodát (intézmény) (információ)  1865. (időpont) jan. 2.-án nyitották meg, az Újvilág utcában (a mai Semmelweiss-utca). Az első jelesebb növendékek között volt: Egressy Ákos (személy) (információ)  és Árpád, Bogdanovich Krisztina, (személy) (információ)  Hubenay Ida, (személy) (információ)  Rákosi Szidi, (személy) (információ)  Helvey Laura, (személy) (információ)  Nádayné, (személy) Hajós Zsigmond. (személy) (információ)  Főigazgató: gróf Festetich Leó. (személy) (információ)  Első tanárok: Egressy Gábor, (személy) (információ)  Szigeti József, (személy) (információ)  Boccolini Ercole, (személy) Böhm Gusztáv (személy) és Paulay Ede, (személy) (információ)  titkár. 1869-ben (időpont) a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  felügyelete alá helyezték, felemelve az állami szubvenciót tizenkét 200 forintos ösztöndíjjal. Az intézet új helyisége a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  régi bérházában van már ekkor, (Rákóczi út és Múzeum körút sarkán) és gyakorló színpaddal bővül. Gyökeres átalakuláson ment át az intézet, mikor Mihalovich Ödön (személy) (információ)  kerül mint igazgató élére. Ekkor kapta az intézet új nevét: Orsz. Színművészeti és Zenészeti Akadémia. (intézmény) 1872-ben (időpont) növendékek: Gábos Irma, (személy) (információ)  Szerdahelyi Lujza, (személy) (információ)  Faludi Antal, (személy) (információ)  Németh József, (személy) (információ)  Szigligeti Ferike, (személy) (információ)  Rákosi Fanni, (személy) (információ)  Szigeti Jolán (személy) (információ)  (később Vízváryné), (személy) Láng Irén, (személy) (információ)  Nagy Imre (személy) (információ)  stb. Az operai szakon: Schwartz Emma, (személy) Birle Katalin, (személy) Bettelheim Janka, (személy) (információ)  Vidmár Katalin, (személy) stb. 1873-ban: (időpont) Komáromi Irma, (személy) (információ)  Gaal Irma, (személy) (információ)  Ditrói Mór, (személy) (információ)  Demidor Imre, (személy) (információ)  Kölesi Mari, (személy) (információ)  Püspöki, (személy) (információ)  stb. 1876. (időpont) dec. 9-én megtartott matinén a „Cremonai hegedűs (cím) (információ)  színlapján Márkus Emilia (személy) (információ)  (Giannina), (szerep) Gyenes László (személy) (információ)  (Filippo) (szerep) és Tolnai gr. Festetich Andor (személy) (információ)  (Sandro) (szerep) nevével találkozunk. 1878-ban (időpont) Csillag Teréz, (személy) (információ)  Fáy Szeréna, (személy) (információ)  majd Alszeghy Irma, (személy) (információ)  Császár Imre, (személy) (információ)  az operai szakon Mannheit Jakab, (személy) Wein Margit (személy) (a későbbi Ábrányiné) (személy) (információ)  nevét jegyezhetjük fel az ismertebb növendékek közül. 1880- (időpont) ig végzett s ismert névre szert tett növendékek: Egressy Ákos, (személy) (információ)  Helvey Laura, (személy) (információ)  Szigeti Jolán, (személy) (információ)  Márkus Emilia, (személy) (információ)  Csillag Teréz, (személy) (információ)  Rákosi Szidi, (személy) (információ)  Ditróiné (személy) — Eibenschütz Mari, (személy) (információ)  Komáromi Mariska, (személy) (információ)  Szacsvay Imre. (személy) (információ)  Fennállásának 25 éves jubileumát 1890. (időpont) március hó 27.-én ünnepelte a Sz. A. — Tanárok: Paulay Ede, (személy) (információ)  Váradi Antal, (személy) (információ)  Csiky Gergely, (személy) (információ)  Újházi Ede, (személy) Nagy Imre, (személy) (információ)  Bercsényi Béla, (személy) (információ)  Náday Ferenc. (személy) (információ)  Utóbb Váradi Antal, (személy) (információ)  majd Tóth Imre (személy) (információ)  a Sz. A. igazgatója. Újabb időkben külön rendezői szaktanfolyamot létesítettek. 1930. (időpont) április hó 3.-án Odry Árpádot (személy) nevezik ki igazgatóvá, kinek programmjában az intézet átszervezése és rádió szaktanfolyammal való bővítése szerepel, A Színművészeti Akadémia (intézmény) mindig legteljesebben töltötte be hivatását és színészetünk ragyogó névsorában a legtöbb nevet ott találunk a Sz. A. annaleseiben is. A Színművészeti Akadémiába (intézmény) való felvételre négy középiskolát végzett, 15 évet betöltött nők és 17 évet betöltött férfiak jelentkezhetnek, akiknek csinos, színpadias termetük van, egészséges, kifejező hanggal bírnak, hibátlan kiejtéssel beszélnek és iskolai, erkölcsi bizonyítvány és gyámi vagy szülői belegyező iratot mutatnak fel. A minden év szeptember első napjaiban történő felvételi vizsga tárgya két-három magyar klasszikus versnek elszavalása. A felvételi vizsga sikeres letétele után be lehet iratkozni az előkészítő osztályra. Az előkészítő osztályban, színészek gyermekeit kivéve, senki sem kaphat tandíjmentességet. Az előkészítő elvégzése után még kétéves akadémiai tanfolyamot is el kell végezni, ami után bizonyítványt kap, amelynek alapján felveszik az Országos Színészegyesületbe (intézmény) (információ)  és a Nyugdíjegyesületbe. szin_IV.0384.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szinművészeti Akadémia címszóvég 31507 Szócikk: Szinművészeti Akadémia az a magasabbrendű színésziskola, melynek hivatása a színházak részére művelt, képzett színészeket nevelni. A Sz. A. 66 esztendős múltra tekint vissza. Megalapításának első eszméjét már 1844-ben pendíti xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 meg Egressy Gábor yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy a „Pesti Divatlap-ban yintezmenyy pesti divatlap yintezmenyy Pesti D yintezmenyy pesti yintezmenyy divatlap yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy D yintezmenyy ykodvegy (34. szám, 116. oldal): „Színészetünknek oskola is kell... ycimy színészetünknek oskola is kell... ycimy Színészetünknek oskola is kell... ycimy színészetünknek ycimy oskola ycimy is ycimy kell... ycimy ycimy Színészetünknek ycimy oskola ycimy is ycimy kell címen. Már ebben az időben alakult az ő kezdeményezésére az a kis lelkes csapat, amelyhez később a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy alapítói is csatlakoztak és amely a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy vezetésére az akkori kormány által kinevezett komité útján előterjesztést tett Albrecht főherceg yszemelynevy albrecht főherceg yszemelynevy Albrecht főherceg yszemelynevy albrecht yszemelynevy főherceg yszemelynevy yszemelynevy Albrecht yszemelynevy főherceg yszemelynevy ykodvegy főkormányzónak egy színészeti iskola felállítása ügyében. A főkormányzó maga szervezte meg a szinésziskola „bizottmányát, amelynek elnöke gróf Károlyi György, yszemelynevy gróf károlyi györgy yszemelynevy gróf Károlyi György yszemelynevy gróf yszemelynevy károlyi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Károlyi yszemelynevy György ysz választmányi tagjai pedig: báró Eötvös József, yszemelynevy báró eötvös józsef yszemelynevy báró Eötvös József yszemelynevy báró yszemelynevy eötvös yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Eötvös yszemelynevy József yszemel gróf Károlyi Lajos, yszemelynevy gróf károlyi lajos yszemelynevy gróf Károlyi Lajos yszemelynevy gróf yszemelynevy károlyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Lajos yszemel gróf Karácsonyi Guidó, yszemelynevy gróf karácsonyi guidó yszemelynevy gróf Karácsonyi Guidó yszemelynevy gróf yszemelynevy karácsonyi yszemelynevy guidó yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Karácsonyi yszemelynevy G Radnótfáy Sámuel, yszemelynevy radnótfáy sámuel yszemelynevy Radnótfáy Sámuel yszemelynevy radnótfáy yszemelynevy sámuel yszemelynevy yszemelynevy Radnótfáy yszemelynevy Sámuel yszemelynevy ykodvegy báró Révay Simon yszemelynevy báró révay simon yszemelynevy báró Révay Simon yszemelynevy báró yszemelynevy révay yszemelynevy simon yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Révay yszemelynevy Simon yszemelynevy yk és Vezerle János yszemelynevy vezerle jános yszemelynevy Vezerle János yszemelynevy vezerle yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Vezerle yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy lettek. Ez a bizottmány azután Albrecht főherceg yszemelynevy albrecht főherceg yszemelynevy Albrecht főherceg yszemelynevy albrecht yszemelynevy főherceg yszemelynevy yszemelynevy Albrecht yszemelynevy főherceg yszemelynevy ykodvegy útján a király támogatását kérte s meg is nyerte. A király 1863-ban xevtizedx 1865 10.000 forint, később pedig évi 11.000 forint segélyt engedélyezett. Így megalakult a Színészeti Tanoda yintezmenyy színészeti tanoda yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészeti yintezmenyy tanoda yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy címen a mai Sz. A. A Szini Tanodát yintezmenyy szini tanoda yintezmenyy Szini Ta yintezmenyy szini yintezmenyy tanoda yintezmenyy yintezmenyy Szini yintezmenyy Ta yintezmenyy ykodvegy 1865. jan. 2.-án nyitották meg, az Újvilág utcában (a mai Semmelweiss-utca). Az első jelesebb növendékek között volt: Egressy Ákos yszemelynevy egressy ákos yszemelynevy Egressy Ákos yszemelynevy egressy yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy és Árpád, Bogdanovich Krisztina, yszemelynevy bogdanovich krisztina yszemelynevy Bogdanovich Krisztina yszemelynevy bogdanovich yszemelynevy krisztina yszemelynevy yszemelynevy Bogdanovich yszemelynevy Krisztina yszemelynevy ykodvegy Hubenay Ida, yszemelynevy hubenay ida yszemelynevy Hubenay Ida yszemelynevy hubenay yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Hubenay yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy Rákosi Szidi, yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy Helvey Laura, yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Nádayné, yszemelynevy nádayne yszemelynevy Nádayné yszemelynevy nádayne yszemelynevy yszemelynevy Nádayné yszemelynevy ykodvegy Hajós Zsigmond. yszemelynevy hajós zsigmond yszemelynevy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Főigazgató: gróf Festetich Leó. yszemelynevy gróf festetich leó yszemelynevy gróf Festetich Leó yszemelynevy gróf yszemelynevy festetich yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy gróf yszemelynevy Festetich yszemelynevy Leó yszemel Első tanárok: Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Szigeti József, yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Boccolini Ercole, yszemelynevy boccolini ercole yszemelynevy Boccolini Ercole yszemelynevy boccolini yszemelynevy ercole yszemelynevy yszemelynevy Boccolini yszemelynevy Ercole yszemelynevy ykodvegy Böhm Gusztáv yszemelynevy böhm gusztáv yszemelynevy Böhm Gusztáv yszemelynevy böhm yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Böhm yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy és Paulay Ede, yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy titkár. 1869-ben a xtalanevtizedx 1875 Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy felügyelete alá helyezték, felemelve az állami szubvenciót tizenkét 200 forintos ösztöndíjjal. Az intézet új helyisége a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy régi bérházában van már ekkor, (Rákóczi út és Múzeum körút sarkán) és gyakorló színpaddal bővül. Gyökeres átalakuláson ment át az intézet, mikor Mihalovich Ödön yszemelynevy mihalovich ödön yszemelynevy Mihalovich Ödön yszemelynevy mihalovich yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Mihalovich yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy kerül mint igazgató élére. Ekkor kapta az intézet új nevét: Orsz. Színművészeti és Zenészeti Akadémia. yintezmenyy orsz. színművészeti és zenészeti akadémia yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színművészeti yintezmenyy és yintezmenyy zenészeti yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy 1872-ben xevtizedx 1875 növendékek: Gábos Irma, yszemelynevy gábos irma yszemelynevy Gábos Irma yszemelynevy gábos yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Gábos yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi Lujza, yszemelynevy szerdahelyi lujza yszemelynevy Szerdahelyi Lujza yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Faludi Antal, yszemelynevy faludi antal yszemelynevy Faludi Antal yszemelynevy faludi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Németh József, yszemelynevy németh józsef yszemelynevy Németh József yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szigligeti Ferike, yszemelynevy szigligeti ferike yszemelynevy Szigligeti Ferike yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ferike yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ferike yszemelynevy ykodvegy Rákosi Fanni, yszemelynevy rákosi fanni yszemelynevy Rákosi Fanni yszemelynevy rákosi yszemelynevy fanni yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Fanni yszemelynevy ykodvegy Szigeti Jolán yszemelynevy szigeti jolán yszemelynevy Szigeti Jolán yszemelynevy szigeti yszemelynevy jolán yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Jolán yszemelynevy ykodvegy (később Vízváryné), yszemelynevy vízváryne yszemelynevy Vízváryné yszemelynevy vízváryne yszemelynevy yszemelynevy Vízváryné yszemelynevy ykodvegy Láng Irén, yszemelynevy láng irén yszemelynevy Láng Irén yszemelynevy láng yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Nagy Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy stb. Az operai szakon: Schwartz Emma, yszemelynevy schwartz emma yszemelynevy Schwartz Emma yszemelynevy schwartz yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Schwartz yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Birle Katalin, yszemelynevy birle katalin yszemelynevy Birle Katalin yszemelynevy birle yszemelynevy katalin yszemelynevy yszemelynevy Birle yszemelynevy Katalin yszemelynevy ykodvegy Bettelheim Janka, yszemelynevy bettelheim janka yszemelynevy Bettelheim Janka yszemelynevy bettelheim yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Bettelheim yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Vidmár Katalin, yszemelynevy vidmár katalin yszemelynevy Vidmár Katalin yszemelynevy vidmár yszemelynevy katalin yszemelynevy yszemelynevy Vidmár yszemelynevy Katalin yszemelynevy ykodvegy stb. 1873-ban: Komáromi Irma, yszemelynevy komáromi irma yszemelynevy Komáromi Irma yszemelynevy komáromi yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Gaal Irma, yszemelynevy gaal irma yszemelynevy Gaal Irma yszemelynevy gaal yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Gaal yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Ditrói Mór, yszemelynevy ditrói mór yszemelynevy Ditrói Mór yszemelynevy ditrói yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Ditrói yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy Demidor Imre, yszemelynevy demidor imre yszemelynevy Demidor Imre yszemelynevy demidor yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Demidor yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Kölesi Mari, yszemelynevy kölesi mari yszemelynevy Kölesi Mari yszemelynevy kölesi yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Kölesi yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Püspöki, yszemelynevy püspöki yszemelynevy Püspöki yszemelynevy püspöki yszemelynevy yszemelynevy Püspöki yszemelynevy ykodvegy stb. 1876. dec. 9-én megtartott matinén a „Cremonai hegedűs ycimy cremonai hegedűs ycimy Cremonai hegedűs ycimy cremonai ycimy hegedűs ycimy ycimy Cremonai ycimy hegedűs ycimy ykodvegy színlapján Márkus Emilia yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy (Giannina), yszerepy giannina yszerepy Giannina yszerepy giannina yszerepy yszerepy Giannina yszerepy ykodvegy Gyenes László yszemelynevy gyenes lászló yszemelynevy Gyenes László yszemelynevy gyenes yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Gyenes yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy (Filippo) yszerepy filippo yszerepy Filippo yszerepy filippo yszerepy yszerepy Filippo yszerepy ykodvegy és Tolnai gr. Festetich Andor yszemelynevy tolnai gr. festetich andor yszemelynevy Tolnai gr. Festetich Andor yszemelynevy tolnai yszemelynevy gr. yszemelynevy festetich yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Tolnai yszemely (Sandro) yszerepy sandro yszerepy Sandro yszerepy sandro yszerepy yszerepy Sandro yszerepy ykodvegy nevével találkozunk. 1878-ban Csillag xtalanevtizedx 1885 Teréz, yszemelynevy csillag teréz yszemelynevy Csillag Teréz yszemelynevy csillag yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Csillag yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Fáy Szeréna, yszemelynevy fáy szeréna yszemelynevy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy majd Alszeghy Irma, yszemelynevy alszeghy irma yszemelynevy Alszeghy Irma yszemelynevy alszeghy yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Alszeghy yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Császár Imre, yszemelynevy császár imre yszemelynevy Császár Imre yszemelynevy császár yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Császár yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy az operai szakon Mannheit Jakab, yszemelynevy mannheit jakab yszemelynevy Mannheit Jakab yszemelynevy mannheit yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannheit yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy Wein Margit yszemelynevy wein margit yszemelynevy Wein Margit yszemelynevy wein yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Wein yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy (a későbbi Ábrányiné) yszemelynevy ábrányine yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy ábrányine yszemelynevy yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy ykodvegy nevét jegyezhetjük fel az ismertebb növendékek közül. 1880- xevtizedx 1885 ig xtalanevtizedx 1895 végzett s ismert névre szert tett növendékek: Egressy Ákos, yszemelynevy egressy ákos yszemelynevy Egressy Ákos yszemelynevy egressy yszemelynevy ákos yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Ákos yszemelynevy ykodvegy Helvey Laura, yszemelynevy helvey laura yszemelynevy Helvey Laura yszemelynevy helvey yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Helvey yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Szigeti Jolán, yszemelynevy szigeti jolán yszemelynevy Szigeti Jolán yszemelynevy szigeti yszemelynevy jolán yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Jolán yszemelynevy ykodvegy Márkus Emilia, yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Csillag Teréz, yszemelynevy csillag teréz yszemelynevy Csillag Teréz yszemelynevy csillag yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy Csillag yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Rákosi Szidi, yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy Ditróiné yszemelynevy ditróine yszemelynevy Ditróiné yszemelynevy ditróine yszemelynevy yszemelynevy Ditróiné yszemelynevy ykodvegy — Eibenschütz Mari, yszemelynevy eibenschütz mari yszemelynevy Eibenschütz Mari yszemelynevy eibenschütz yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Eibenschütz yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy Komáromi Mariska, yszemelynevy komáromi mariska yszemelynevy Komáromi Mariska yszemelynevy komáromi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Szacsvay Imre. yszemelynevy szacsvay imre yszemelynevy Szacsvay Imre yszemelynevy szacsvay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Fennállásának 25 éves jubileumát 1890. xevtizedx 1895 március xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 hó 27.-én ünnepelte a Sz. A. — Tanárok: Paulay Ede, yszemelynevy paulay ede yszemelynevy Paulay Ede yszemelynevy paulay yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Váradi Antal, yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Csiky Gergely, yszemelynevy csiky gergely yszemelynevy Csiky Gergely yszemelynevy csiky yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy Újházi Ede, yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Nagy Imre, yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Bercsényi Béla, yszemelynevy bercsényi béla yszemelynevy Bercsényi Béla yszemelynevy bercsényi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Bercsényi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Náday Ferenc. yszemelynevy náday ferenc yszemelynevy Náday Ferenc yszemelynevy náday yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Náday yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Utóbb Váradi Antal, yszemelynevy váradi antal yszemelynevy Váradi Antal yszemelynevy váradi yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy majd Tóth Imre yszemelynevy tóth imre yszemelynevy Tóth Imre yszemelynevy tóth yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy a Sz. A. igazgatója. Újabb időkben külön rendezői szaktanfolyamot létesítettek. 1930. xevtizedx 1935 április hó 3.-án Odry Árpádot yszemelynevy odry árpád yszemelynevy Odry Árpád yszemelynevy odry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy nevezik ki igazgatóvá, kinek programmjában az intézet átszervezése és rádió szaktanfolyammal való bővítése szerepel, A Színművészeti Akadémia yintezmenyy színművészeti akadémia yintezmenyy Színművé yintezmenyy színművészeti yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy Színművé yintezmenyy ykodvegy mindig legteljesebben töltötte be hivatását és színészetünk ragyogó névsorában a legtöbb nevet ott találunk a Sz. A. annaleseiben is. A Színművészeti Akadémiába yintezmenyy színművészeti akadémia yintezmenyy Színművé yintezmenyy színművészeti yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy Színművé yintezmenyy ykodvegy való felvételre négy középiskolát végzett, 15 évet betöltött nők és 17 évet betöltött férfiak jelentkezhetnek, akiknek csinos, színpadias termetük van, egészséges, kifejező hanggal bírnak, hibátlan kiejtéssel beszélnek és iskolai, erkölcsi bizonyítvány és gyámi vagy szülői belegyező iratot mutatnak fel. A minden év szeptember első napjaiban történő felvételi vizsga tárgya két-három magyar klasszikus versnek elszavalása. A felvételi vizsga sikeres letétele után be lehet iratkozni az előkészítő osztályra. Az előkészítő osztályban, színészek gyermekeit kivéve, senki sem kaphat tandíjmentességet. Az előkészítő elvégzése után még kétéves akadémiai tanfolyamot is el kell végezni, ami után bizonyítványt kap, amelynek alapján felveszik az Országos Színészegyesületbe yintezmenyy országos színészegyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy és a Nyugdíjegyesületbe. szin_IV.0384.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szinművészeti Akadémia - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0384.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0384.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31507.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szinművészeti Akadémia

Szócikk: Szinművészeti Akadémia az a magasabbrendű színésziskola, melynek hivatása a színházak részére művelt, képzett színészeket nevelni. A Sz. A. 66 esztendős múltra tekint vissza. Megalapításának első eszméjét már 1844-ben pendíti meg Egressy Gábor a „Pesti Divatlap-ban (34. szám, 116. oldal): „Színészetünknek oskola is kell... címen. Már ebben az időben alakult az ő kezdeményezésére az a kis lelkes csapat, amelyhez később a Nemzeti Színház alapítói is csatlakoztak és amely a Nemzeti Színház vezetésére az akkori kormány által kinevezett komité útján előterjesztést tett Albrecht főherceg főkormányzónak egy színészeti iskola felállítása ügyében. A főkormányzó maga szervezte meg a szinésziskola „bizottmányát, amelynek elnöke gróf Károlyi György, választmányi tagjai pedig: báró Eötvös József, gróf Károlyi Lajos, gróf Karácsonyi Guidó, Radnótfáy Sámuel, báró Révay Simon és Vezerle János lettek. Ez a bizottmány azután Albrecht főherceg útján a király támogatását kérte s meg is nyerte. A király 1863-ban 10.000 forint, később pedig évi 11.000 forint segélyt engedélyezett. Így megalakult a Színészeti Tanoda címen a mai Sz. A. A Szini Tanodát 1865. jan. 2.-án nyitották meg, az Újvilág utcában (a mai Semmelweiss-utca). Az első jelesebb növendékek között volt: Egressy Ákos és Árpád, Bogdanovich Krisztina, Hubenay Ida, Rákosi Szidi, Helvey Laura, Nádayné, Hajós Zsigmond. Főigazgató: gróf Festetich Leó. Első tanárok: Egressy Gábor, Szigeti József, Boccolini Ercole, Böhm Gusztáv és Paulay Ede, titkár. 1869-ben a Nemzeti Színház felügyelete alá helyezték, felemelve az állami szubvenciót tizenkét 200 forintos ösztöndíjjal. Az intézet új helyisége a Nemzeti Színház régi bérházában van már ekkor, (Rákóczi út és Múzeum körút sarkán) és gyakorló színpaddal bővül. Gyökeres átalakuláson ment át az intézet, mikor Mihalovich Ödön kerül mint igazgató élére. Ekkor kapta az intézet új nevét: Orsz. Színművészeti és Zenészeti Akadémia. 1872-ben növendékek: Gábos Irma, Szerdahelyi Lujza, Faludi Antal, Németh József, Szigligeti Ferike, Rákosi Fanni, Szigeti Jolán (később Vízváryné), Láng Irén, Nagy Imre stb. Az operai szakon: Schwartz Emma, Birle Katalin, Bettelheim Janka, Vidmár Katalin, stb. 1873-ban: Komáromi Irma, Gaal Irma, Ditrói Mór, Demidor Imre, Kölesi Mari, Püspöki, stb. 1876. dec. 9-én megtartott matinén a „Cremonai hegedűs színlapján Márkus Emilia (Giannina), Gyenes László (Filippo) és Tolnai gr. Festetich Andor (Sandro) nevével találkozunk. 1878-ban Csillag Teréz, Fáy Szeréna, majd Alszeghy Irma, Császár Imre, az operai szakon Mannheit Jakab, Wein Margit (a későbbi Ábrányiné) nevét jegyezhetjük fel az ismertebb növendékek közül. 1880- ig végzett s ismert névre szert tett növendékek: Egressy Ákos, Helvey Laura, Szigeti Jolán, Márkus Emilia, Csillag Teréz, Rákosi Szidi, Ditróiné — Eibenschütz Mari, Komáromi Mariska, Szacsvay Imre. Fennállásának 25 éves jubileumát 1890. március hó 27.-én ünnepelte a Sz. A. — Tanárok: Paulay Ede, Váradi Antal, Csiky Gergely, Újházi Ede, Nagy Imre, Bercsényi Béla, Náday Ferenc. Utóbb Váradi Antal, majd Tóth Imre a Sz. A. igazgatója. Újabb időkben külön rendezői szaktanfolyamot létesítettek. 1930. április hó 3.-án Odry Árpádot nevezik ki igazgatóvá, kinek programmjában az intézet átszervezése és rádió szaktanfolyammal való bővítése szerepel, A Színművészeti Akadémia mindig legteljesebben töltötte be hivatását és színészetünk ragyogó névsorában a legtöbb nevet ott találunk a Sz. A. annaleseiben is. A Színművészeti Akadémiába való felvételre négy középiskolát végzett, 15 évet betöltött nők és 17 évet betöltött férfiak jelentkezhetnek, akiknek csinos, színpadias termetük van, egészséges, kifejező hanggal bírnak, hibátlan kiejtéssel beszélnek és iskolai, erkölcsi bizonyítvány és gyámi vagy szülői belegyező iratot mutatnak fel. A minden év szeptember első napjaiban történő felvételi vizsga tárgya két-három magyar klasszikus versnek elszavalása. A felvételi vizsga sikeres letétele után be lehet iratkozni az előkészítő osztályra. Az előkészítő osztályban, színészek gyermekeit kivéve, senki sem kaphat tandíjmentességet. Az előkészítő elvégzése után még kétéves akadémiai tanfolyamot is el kell végezni, ami után bizonyítványt kap, amelynek alapján felveszik az Országos Színészegyesületbe és a Nyugdíjegyesületbe. szin_IV.0384.pdf IV