« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
7. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért • Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka (1301-1342)

Tartalomjegyzék

1. Folytatólagos küzdelmek a királyi hatalom elnyerése és megszilárdítása érdekében. »

B) I. Károly (Károly Róbert) egyedüli királysága. E korszaknak háborúi. (1308–1342.)

1. Folytatólagos küzdelmek a királyi hatalom elnyerése és megszilárdítása érdekében.
2. A Csák Máté, illetve az Amadé-fiak elleni 1312. évi hadjárat. A rozgonyi csata 1312 június 15-én.
3. Szerb–bolgár–tatár bandák betörése az ország délkeleti részébe.
4. Csák Máté 1315. évi morvaországi hadjárata.
5. Károly király 1317. évi hadjárata Csák Máté ellen.
6. Kopasz nádor lázadásának leverése 1317.-ben.
7. Az erdélyi lázadás leverése 1318.-ban.
8. Az Amadéfiak újabb felkelésének leverése.
9. A Németujváriak megrendszabályozása.
10. A papság mozgalma Károly király ellen; utóbbinak családi körülményei és bajai. Zách Felicián merénylete 1330 április 17.-én.
11. Az 1319. évi szerb hadjárat.
12. A Szlavóniában, Horvátországban és Dalmáciában támadt zavarok és bonyodalmak.
13. Az 1322. évi németországi hadjárat.
14. Az 1324. évi lengyel–litván hadjárat és Lokietek Ulászló támogatása 1326-ban a német lovagrend, 1327-ben pedig János cseh király ellen.
15. Az 1328. évi osztrák hadjárat.
16. Az 1330. évi havasalföldi hadjárat.
17. Lokietek Ulászló megsegítése és egy tatár had visszaverése 1330-ban. Károly király aspirációi a lengyel és a nápolyi trónra.
18. Az 1331–1332. évi cseh hadjárat.
19. Lokietek Ulászló 1332. évi kisegítése.
20. Károly király folytatólagos külpolitikai tevékenysége, nagyszabású tervei és az 1335. évi visegrádi nagy napok és fontos határozatok.
21. Az 1336–1337. évi osztrák hadjárat.
22. A hadügy állapota és fejlődése Károly Róbert, illetve I. Károly király alatt. Utóbbinak fontosabb intézkedései és alkotásai.

« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
7. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért • Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka (1301-1342)

Tartalomjegyzék

1. Folytatólagos küzdelmek a királyi hatalom elnyerése és megszilárdítása érdekében. »