« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
9. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382-1437)

Tartalomjegyzék

1. Az 1396. évi nikápolyi hadjárat. »

VI. Hadjáratok Zsigmond egyedüli királysága alatt 1396-tól 1437-ig.

1. Az 1396. évi nikápolyi hadjárat.
b) A nikápolyi csata. 1396. szeptember 28-án.
2. A Zsigmond hazatérése és elfogatása között történt események: belzavarok; kisebb jelentőségű hadi események 1396-tól 1401-ig.
3. Zsigmond legközelebbi tervei és tevékenysége fogságából való kiszabadulása után. Beavatkozása a német birodalmi és a cseh ügyek intézésébe.
4. Nápolyi László fellépése és kiűzése az országból 1402–1403-ban.
5. Az 1403. és 1404. évi boszniai hadjárat.
6. Az 1404. évi cseh hadjárat. Meghasonlás Ulászló lengyel királlyal és az osztrák hercegekkel.
7. Az 1405–1410. évi boszniai hadjáratok.
8. Külügyi bonyodalmak; Zsigmond megválasztása német császárrá, illetve római királlyá.
9. Az 1411–1413. évi velencei hadjárat.
10. Zsigmond külföldi agitációs körútja. A konstanzi zsinat és az aacheni koronázás. Családi bajok.
11. Az 1413–1419. évi bosnyák-török háború és az 1416. évi havasalföldi hadjárat.
12. Az 1418–1420. évi velencei háború.
13. Az első huszita háborúk 1420–1424-ben.
14. A törökök terjeszkedése. Az 1420–1431. évi erdélyi és aldunai hadjáratok.
15. A husziták betörései 1428–1433-ban.
16. Zsigmond olaszországi ügyei és tevékenysége. Milanói és római megkoronáztatása 1431-ben, illetve 1433-ban.
17. Török-oláh hadak becsapása a Szörényi bánságba és Erdélybe 1432-ben.
18. A törökök 1432. és 1436. évi betörése Szerbiába.
19. A boszniai ügyek további fejlődése.
20. Az 1437. évi szendrői hadjárat.
21. Az 1437. évi erdélyi parasztlázadás.
22. Zsigmond utolsó tevékenysége és halála.
23. A hadművészet állapota és fejlődése Zsigmond korában.

« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP
9. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382-1437)

Tartalomjegyzék

1. Az 1396. évi nikápolyi hadjárat. »