« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

a) A seregek nemei és összetétele; végvárrendszer. »

VI. A hadművészet állapota Szapolyay János és I. Ferdinánd alatt, valamint Miksa uralkodása kezdetén. 1525-től 1566-ig.[1]

Mielőtt az e korbeli honvédelmi rendszer tárgyalásába bocsátkoznánk, általános áttekintés és a jobb megértés érdekében célszerű lesz az eddigi honvédelmi berendezések fölött egy kis rövid szemlét tartani.

a) A seregek nemei és összetétele; végvárrendszer.
b) A seregek szervezése; fegyvernemek; létszámviszonyok, stb.
c) Fegyverzet, ruházat.
d) Fizetés, zsold.
e) Ellátás, élelmezés.
f) Seregek és seregtestek tábora.
g) Hadviselési és harcmód.


[1] A XVI. század hadi viszonyairól Dr. Demkó Kálmán írt egy igen értékes tanulmányt „Magyarország hadi ereje a XVI. században“ cím alatt (Hadt. Közl. 1916. és 1917. évf.), amelynek adatait e fejezet megírásánál magam is előnnyel használhattam fel.

« Megjegyzések. Elmélkedések. KEZDŐLAP

Tartalomjegyzék

a) A seregek nemei és összetétele; végvárrendszer. »