« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Bars vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
BARS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Bakó István
tanár, Beszterczebánya.
Baumann Samu
erdőmester, Újbánya.
Báthy László dr.
prépost-plébános, Léva.
Bolemann István dr.
kir. tan., megyei tb. főorvos, Vihnye.
Diliesz Sándor
földbirtokos, Tild.
Juhász Pál
ev. ref. esperes, Nagysalló.
Kováts Sándor
tanár, Budapest.
Kriško János†
városi levéltárnok, Körmöczbánya.
Moldoványi Béla
kir. mérnök, Aranyosmarót.
Ordódy Lajos
szerkesztő, Budapest.
O'sváth Gyula
író, Budapest.
Raab Károly
ág. h. ev. esperes, Körmöczbánya.
ifj. Reiszig Ede dr.
a herald. és geneal. társaság igazg. választmányi tagja, Budapest.
Révay Simon báró
földbirtokos, Tajnasári.
Ruffy Pál dr.
min. tanácsos, Budapest.
Szabó Endre
közgazd. író, Budapest.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Bars vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »