« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ESZTERGOMMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta: Vaszary Kolos, Magyarország herczegprímása. »

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond dr., a Néprajzi Múzeum őre. - Borovszky Samu dr., történetíró, a M. Tud. Akadémia tagja. - Bernát István, orsz. képv., a M. Tud. Akadémia tagja. - Csapody István dr., egyet. m. tanár. - Katona Lajos dr., a M. Tud. Akadémia tagja. - Lóczy Lajos dr., egy. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja. - Nagy Géza dr., nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr., belügyminiszteri tanácsos. - Perényi Kálmán dr., Esztergom vármegye alispánja. - Pór Antal, pápai prelatus, esztergomi kanonok. - Szinnyei József id., a M. Tud. Akadémia tagja. - Virter Ferencz, a monografia szerkesztője.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ESZTERGOMMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta: Vaszary Kolos, Magyarország herczegprímása. »