« Bihar vármegye kiváló szülöttei. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Zsák J. Adolf. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »

ESZTERGOM VÁRMEGYE
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
MAGYARORSZÁG MONOGRAFIÁJA
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI TÖRTÉNETÉNEK, FÖLDRAJZI, KÉPZŐMŰVÉSZETI, NÉPRAJZI, HADÜGYI ÉS TERMÉSZETI VISZONYAINAK, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÁLLAPOTÁNAK ENCZIKLOPÉDIÁJA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SZERKESZTI
DR BOROVSZKY SAMU
A M. TUD. AKADÉMIA TAGJA, A M. TÖRTÉNELMI, A M. HERALDIKAI ÉS GENEALÓGIAI ÉS A M. NÉPRAJZI TÁRSASÁGOK VÁLASZTMÁNYI TAGJA
SZÁMOS MŰMELLÉKLETTEL, TÉRKÉPPEL, TERV- ÉS HELYZETRAJZZAL ÉS SZÖVEGKÉPPEL
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia épületében.

ESZTERGOM VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGÁNAK FELÜGYELETE ALATT IRTÁK AZ ESZTERGOMMEGYEI HELYI MUNKATÁRSAK
100 MŰMELLÉKLET, 114 KÉPPEL, EZEK KÖZÖTT 1 TÉRKÉP, 78 EGÉSZ OLDALAS AUTOTIPIA,
1 SZINNYOMAT ÉS TÖBB SZÖVEGKÉP.
BUDAPEST
ORSZÁGOS MONOGRAFIA TÁRSASÁG
V., Arany János utcza 1.
A Magyar Tudományos Akadémia épületében.
LÉGRÁDY TESTVÉREK KÖNYVNYOMDÁJA, BUDAPEST.

« Bihar vármegye kiváló szülöttei. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Zsák J. Adolf. KEZDŐLAP

Esztergom vármegye

Tartalomjegyzék

ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. »