« A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Bevezetés. Írta gróf Batthyány Tivadar. »

Fiume és a magyar-horvát tengerpart munkatársai:
József
cs. és kir. főherczeg
Gróf Batthyány Tivadar
orsz. képviselő.
Brelich Ernő
városi tanácsos.
Carminatti Gianpaolo
tanár.
Czink Lajos
keresk. akad. tanár.
Dalmartello Artur
városi tanfelügyelő.
Doroszlai Denk Árpád
m. kir. révbiztos.
Feichtinger Elek
kir. tan., pénzügyigazgató.
Fest Aladár
m. kir. főgymn. igazgató.
Gelletich Miklós
alpolgármester, kir. közjegyző.
Gerlóczi Adolf
rabbi.
Gonda Béla
min. tanácsos.
Héjjas Endre
m. kir. meteorologus.
Holek Sámuel
a Leszámitolóbank főtisztviselője.
Kemény Ödön
szerkesztő.
Kotán Dezső
a m. kir. tengerészeti akad. igazgatója.
Kőrösi Sándor
főgymn. tanár, szerkesztő.
Matisz János
főgymn. tanár.
Mozog István
főgymn. tanár.
Ossoinack Lajos
hajó- és gyártulajdonos, igazgató.
Richtmann Mór
orvos.
Sándorfy Nándor
főgymn. róm. kath. hittanár.
Schmidt Jakab
ág. ev. lelkész.
Solymássy Endre
kir. vasúti és hajózási főfelügyelő.
Thierry Alajos lovag
kuriai biró, törvényszéki elnök.
Gróf Wickenburg István
min. titkár.

« A "Magyarország vármegyéi és városai" állandó munkatársainak központi bizottsága. KEZDŐLAP

Fiume és a Magyar-Horváth tengerpart

Tartalomjegyzék

Bevezetés. Írta gróf Batthyány Tivadar. »