« A Magyarország vármegyéi és városai állandó munkatársainak Központi Bizottsága. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A dolgozatokat felülvizsgálták:. »

A Magyarország vármegyéi és városai Gömör-Kishont vármegye kötetének munkatársai:
Andrássy Géza gróf
nagybirtokos.
Baltazár János
ág. h. ev. lelkész.
Czinke István
ev. ref. lelkész.
Dancsházy Gusztáv
felsőkeresk. isk. igazgató.
Dénes Géza
erdőfelügyelő.
Fábry János
ny. tanár.
Fekete Pál
m. kir. földm. isk. igazgató.
Gömöri Miklós
tanár.
Dr. Hazslinszky Rezső
tanár.
Hering Samu
erdőmester.
Józsa Antal
kir. tanfelügyelő.
Jurasko Jakab
kir. főmérnök.
Komáromy István
m. aljegyző.
Komoróczy Miklós
szerkesztő.
Liszkay János
ág. h. ev. lelkész, esperes.
Dr. Löcherer Tamás
közkórh. igazgató-főorvos.
Dr. Márton Lajos
a Nemz. Múz. régiség-osztályának asszisztense.
Dr. Maurer Artur
m. tb. főorvos.
Dr. Podraczky István
cz. püspök, nagyprépost.
Dr. Sarlay Samu
belügymin. s. fogalmazó.
Szabó Endre
író.
Dr. Szeless Ödön
ügyvéd.
Szontagh Béla
polgármester.
Vay Sándor gróf
író.
Dr. Veres Samu
tanár.

« A Magyarország vármegyéi és városai állandó munkatársainak Központi Bizottsága. KEZDŐLAP

Gömör-Kishont vármegye

Tartalomjegyzék

A dolgozatokat felülvizsgálták:. »