« HEVES VÁRMEGYE CSALÁDAI. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia központi szerkesztőbizottsága:. »

HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS
Magyarország vármegyéi és városai
Magyarország monografiája
A magyar korona országai történetének, földrajzi, képzőművészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyainak, közművelődési és közgazdasági állapotának encziklopédiája
A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztőbizottságának közreműködésével szerkeszti
Dr. Borovszky Samu
A M. Tud. Akadémia tagja, a M. Történelmi, a M. Heraldikai és Genealogiai és a M. Néprajzi társaságok választmányi tagja
Számos műmelléklettel, térképpel, terv- és helyzetrajzzal és szöveg-képpel

Hont vármegye és Selmeczbánya
A Magyarország vármegyéi és városai központi szerkesztő bizottságának felügyelete alatt irták
A hontvármegyei helyi munkatársak
84 műmelléklet, 109 képpel, ezek között 2 térkép, 28 egész oldalas autotipia és 2 szinnyomat; továbbá 65 szöveg-kép és kimeritő név- és tárgymutató
A kötetben előforduló fényképek nagy része a Baker utóda czég műterméből került ki.
Budapest,
Országos Monografia Társaság
V., Magyar Tudományos Akadémia-épület.

« HEVES VÁRMEGYE CSALÁDAI. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia központi szerkesztőbizottsága:. »