« A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia központi szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A dolgozatokat felülvizsgálták:. »

A Magyarország vármegyéi és városai
Hontmegyei kötetének helyi munkatársai:
Berzeviczy Béla
szolgabíró, Ipolyság.
Czobor Miklós
kir. alügyész, Ipolyság.
Faller Károly
főbányatanácsos, Selmeczbánya.
Király Ernő
liczeumi igazgató, Selmeczbánya.
Krupecz István
ág. h. ev. alesperes, Udvarnok.
Kudora János
plébános, Visk.
Litschauer Lajos
bányaiskolai igazgató, Selmeczbánya.
Matunák Mihály
plébános, Breznóbánya.
Pongrácz Elemér
a képviselőház pénztárosa, Budapest.
Richter Ede
városi levéltáros, Selmeczbánya.
Rill József
nyug. Kir. tanfelügyelő, Ipolyság.
Id. Sághi Benő
ügyvéd, Ipolyság
Sobó Jenő
főbányatanácsos, Selmeczbánya.
Stuller Gyula dr.
főorvos, Selmeczbánya.
Toldy Zsigmond
földbirtokos, Deménd.
Vitális István dr.
főiskolai tanár, Selmeczbánya.

« A Magyarország vármegyéi és városai országos monografia központi szerkesztőbizottsága:. KEZDŐLAP

Hont vármegye és Selmeczbánya sz. kir. város

Tartalomjegyzék

A dolgozatokat felülvizsgálták:. »