« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Bársony István. »

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK
Bátky Zsigmond dr., a Néprajzi Muzeum őre. - Borovszky Samu dr., történetíró, a M. Tud. Akadémia tagja. - Bernáth István, orsz. képv., a M. Tud. Akadémia tagja. - Csapodi István dr., egyet. m. tanár. - Gonda Béla, ker. min. tanácsos. - Katona Lajos dr., a M. Tud..akadémia tagja. - Lóczy Lajos dr., egy. ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia tagja. - Molnár Viktor, közokt. államtitkár. - Némethy Károly dr., belügymin. tanácsos. - Pettkó Béla, orsz. levéltáros. - Szinnyei József id., a M. Tud. Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Szatmár vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Bársony István. »