« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Telbisz Károly dr. udv. tanácsos, polgármester. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Borovszky Samu dr., † főszerkesztő, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat titkára. - Gelléri Mór, királyi tanácsos, az Országos Iparegyesület igazgatója. - Hollán Sándor dr., miniszteri tanácsos, államvasúti igazgató. - Molnár Viktor, ny. közoktatásügyi államtitkár. - Nagy Géza dr., nemzeti múzeumi őr, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. - Némethy Károly dr., belügyminiszteri államtitkár. - Szinnyei József id., a Nemzeti Múzeum hírlapkönyvtárának őre, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. - Telbisz Károly, dr., udvari tanácsos, polgármester.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Temesvár

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Telbisz Károly dr. udv. tanácsos, polgármester. »