« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Torontál vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
TORONTÁLMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:
Alexich Bogolyub
megyei főlevéltáros, Nagybecskerek.
Czirbusz Géza dr.
Egyetemi tanár, Budapest.
Fábián Imra
a monografia belmunkatársa.
Fekete Gyula
ref. lelkész, Nagykikinda.
Grézlo János
kir. tanfelügyelő, Nagybecskerek.
Haraszthy Lajos
segédszerkesztő.
Kaufmann István
lapszerkesztő, Nagybecskerek.
Kisléghi Nagy Gyula
udv. főintéző, Őscsanád.
Marton Andor
a torontálm. gazd. egylet titkára.
Móricz Miklós
iró, Budapest.
Jankó Ágoston
alispán.
Reiszig Ede dr.
történetiró, a szerk. biz. tagja.
Schwalm Amadé
egyetemi tanársegéd, Budapest.
Somfai János
lapszerkesztő, Nagybecskerek.
Streitmann Antal
főgimn. tanár, Nagybecskerek.
Vende Ernő
tanár, irodalomtörténeti iró.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA:. KEZDŐLAP

Torontál vármegye

Tartalomjegyzék

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »