« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TORONTÁLMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Torontál vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Jankó Ágoston alispán. »

E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK:
Bátky Zsigmond, a Magy. Nemzeti Múzeum Széchenyi-könyvtárának őre, néprajzi szakíró. - Bernát István, orsz. képv. a Magy. Tud. Akadémia tagja, a Gazdaszövetség igazgatója. - Borovszky Samu dr., főszerkesztő, a Magy. Tud. Akadémia tagja, a Magyar Történelmi Társulat titkára. - Cholnoky Jenő dr., a Ferencz József Tudom. Egyetem ny. r. tanára. - Gelléri Mór, kir. tan., az Országos Iparegyesület igazgatója. - Gonda Béla, kereskedelmi ministeri tanácsos. - Hollán Sándor dr. ministeri tanácsos, államvasuti igazgató. - Molnár Viktor, közoktatásügyi államtitkár. - Nagy Géza dr., Nemz. Múzeumi őr, a Magy. Tud. Akadémia tagja. - Némethy Károly dr. belügyminiszteri államtitkár. - Szinnyei József id., a Nemz. Múzeum hírlapkönyvtárának őre, a Magy. Tud. Akadémia tagja.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TORONTÁLMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI:. KEZDŐLAP

Torontál vármegye

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ. Irta Jankó Ágoston alispán. »