« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZÉPPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Zemplén vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »

A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI
ZEMPLÉNMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI:
Gróf Andrássy Gyula
v. b. t. t., orsz. képviselő.
Beregszászy István
kir. tanfelügyelő, Sátoraljaújhely.
Buza János
főiskolai tanár, Sárospatak.
Dókus Gyula
cs. és kir. kamarás, alispán, Sátoraljaújhely.
Dongó Gy. Géza
szerkesztő, Sátoraljaújhely.
Gál Lajos
kir. törvényszéki albíró, Sárospatak
Horváth Cziril dr.
főiskolai tanár, Sátoraljaújhely.
Korbély Géza
ág. h. ev. lelkész, Sátoraljaújhely.
Kossuth János dr.
ügyvéd, Sátoraljaújhely.
Gróf Mailáth József
cs. és kir. kamarás, főrendiházi tag, Perbenyik.
Matolay Etele
ny. alispán, Sátoraljaújhely.
Miklóssy István
gör. kath. lelkész, Sátoraljaújhely.
Perényi József dr.
tanár, Sátoraljaújhely.
Péter Mihály
ev. ref. lelkész, Gálszécs.
Székely Albert dr.
ügyvéd, Sátoraljaújhely.
Szinnyei Gerzson
ny. főisk. tanár, Sárospatak.
Szokolszky Bertalan
szentszéki tan., plébános, Szilvásujfalu.
Unghváry Ede
postafőnök, Sztropkó.

« A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZÉPPONTI BIZOTTSÁGA. KEZDŐLAP

Zemplén vármegye

Tartalomjegyzék

A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK:. »