Utószó

/ „Keressétek az Isten Országát.” /

Miközben kiadókat kerestem ennek a könyvnek a nyomtatott kiadásához, felmerült az a probléma, hogy ahhoz ez a dokumentum talán túl rövid… persze én örülnék, ha olcsó, kis méretű kötetben jelenhetnének meg ezek az írásaim, de a kiadók kedvéért talán szükséges lesz a nagyobb terjedelem. Arra gondoltam viszont, hogy akkor nem ezt a művet kellene bővíteni, hanem egy különálló művet kellene írni, ami ezzel a művel egy kötetbe kerülhetne. Itt azonban a kereszténységről már leírtam az eddigi saját gondolataim nagy részét, és nem szeretnék sokkal többet foglalkozni a kérdéssel. Nem törekszem a teljességre a kereszténység kritizálásában, hiszen akkor rengeteg más művet is el kellene olvasnom a témában, és csúnyább témákat is elő kellene vennem. Én inkább arra koncentráltam, ami számomra valóban fontos volt. Tehát, ha a könyvkiadásnál problémát jelent a művem rövidsége, azt javaslom, tegyék egy kötetbe Thomas Paine „The Age of Reason” (1794, 1795, 1807) című művének magyar fordításával, vagy abból vett szemelvényekkel. Esetleg William Paley „Natural Theology” (1802) című művéből is le lehetne fordítani részleteket. A fordításban talán én is tudnék segíteni, ha nincs még közkincs magyar fordítása az említett műveknek.

Persze a kereszténységről szóló vallásfilozófiám még úgy is népszerűbbé válhatna, ha egyház vagy valamilyen ahhoz hasonló vallásos közösség alakulna annak szellemiségében. Ennek alapelvei pedig, úgy gondolom, még sokkal rövidebben és egyszerűbben is megfogalmazhatók, mint ahogyan azokat a művemben leírtam. A vallásom négy pillére a következő lehet:

1. Istent a természetes teológiával közelítjük meg, nem hiszünk a kinyilatkoztatott írásokban.

2. Lehetségesnek tartjuk a természetfeletti jelenségeket, érdekel bennünket a parapszichológia.

3. Általában etikusnak tartjuk az állam törvényeinek tiszteletét és az iskolai jó magatartást.

4. Általában etikusnak tartjuk a környezetvédelmet és a szociális igazságosságot.


Vallást tehát lehetne alapítani pusztán ezen négy pillér segítségével is, a könyvem inkább csak arra való, hogy a keresztény hit által okozott problémákat elhárítsa. Persze írhatnék a kereszténységen kívül még más vallások kritikájáról is, de ezekről nem tudok olyan sokat írni, és nem is tartom ezt olyan lényegesnek (ezt szóban is megbeszélhetjük a vallásom iránt érdeklődőkkel). Ezen kívül írhatnék még a parapszichológiáról is, de ezen a téren még nekem is van mit tanulnom, és nem is biztos, hogy publikálni akarom, ha majd megtudok valamit. A környezetvédelem, a szociális igazságosság, a közgazdaság vagy a törvényhozás témaköreiben azonban még lehet, hogy írok valamit, és még más terveim is vannak.

Velem valószínűleg a következő blogon lehet kapcsolatba lépni, legalábbis 2021-ben:

https://feketearpad2.blogspot.com/


[Vissza a tartalomhoz] [Előző fejezet]