TARTALOMA

Amaltheum, Amalthea

AmalJeion, ’AmalJeia, Atticusnak, Epirusban a Thyamis folyó mentén fekvő, platánokkal befásított jószága, mely különösen kellemes tartózkodási helyül szolgált; nevét Amalthea nymphától nyerte, a kinek e helyen valószinüleg szentélye volt. Gyönyörüen irja ezt le Cicero de leg. 2, 3, 7. ad Att. 1, 13, 1. 16, 15, 18. 2, 20, 2. Hasonló helyet létesített Cicero is arpinumi jószágán.

SZ. GY.