TARTALOMA

Amanicae pylae

Amanikai pulai. Az issusi tengeröböl (ma Iszkenderun tengeröböl) felső részén levő völgy, köröskörül hegylánczokkal bezárva, melyeket Amanus (’AmanoV) gyűjtőnévvel jelöltek. A nyugati lánczban levő szoros, Issustól nyugatra, melyen át Nagy Sándor a ciliciai nagy síkságról a völgybe vonult, azért Pylae vagy Portae Amanicae (’AmanideV pulai) nevet is visel; a keleti láncznak, mely az öböl keleti partján egyenesen dél felé halad, több szorosa van. 1) az északi, mely a síkról Issuson át keletre Felső Syriába vezet, szintén P. A. nevet visel; ezen át jött a perzsa hadsereg a macedoniaiak hátába; 2) a középső, a tengeröböl mellett, a hol a hegység szorosan a tengerre nyúlik, a Chersus folyó mellett, Issus és a későbbi Alexandria között, rendesen P. Syriae nevet visel (helyesebben Xen. An. 1,4 pulai KilikiaV cai SuriaV, ma Bailan szorosa), mint két ország határa meg van erősítve, s rendkivül keskeny kanyarulatokban kígyózik tova, néhol járhatatlan; valószinűleg ezen vonult el az ifj. Cyrus Myriandusból (l. Xen. fenti h.); 3) a déli, az Amanus legdélibb részén dél felé az Orontes völgyébe vezető rendesen csak P. Syriae nevet viselő. A két utóbbin már dél felé haladt volt N. Sándor, mikor a perzsa hadsereg az északi szoroson át hátába nyomult; ezért ezeken át vissza kellett térnie Issusba, úgy, hogy az ütközetben délfelé (arczéllel északnak), Darius pedig észak felé (arczéllel délnek) állott. V. ö. Mützell Curt.-hoz 3, 20, 13.

E. B.