TARTALOMA

Ampliatio

valamely bűnperben a birói itélet elhalasztása. Ha ugyanis itélethozatal alkalmával az esküdteknek több mint harmadrésze a szavazás kezdetén kijelentette, hogy nincs kellőleg tájékozva az ügy felől («non liquet»), az itélethozatal máskorra maradt, de akkor az egész tárgyalást előlről kellett kezdeni. Minthogy többször ismétlődő elhalasztás folytán a bűnös az esküdtek összejátszásával ki is bújhatott a büntetés alól, a lex Servilia (111. Kr. e.) korlátozta az ampliatiót. V. ö. Comperendinatio. Bart, Üb. die Stimmen mit non liquet in röm. Kriminalprozesse, Comment. Momms. 537skk. (Burs. Jahresb. 1874–78, 522 skk.). 1871. II, 1, 194 skk.

CS. JÓ.