TARTALOMA

Ariarathes

AriaraJhV. Ezt a nevet Cappadociának több királya viselte, a kik (Diod. Sic. 31, 28 szerint) Anaphastól származtatták magukat, attól, a ki az Ál-Smerdist megbuktató hét perzsa férfi közé tartozott. Közülök nevezetesebbek: – 1. II. A., N. Sándor kortársa. Ennek a halála után megtámadta Perdiccas Kr. e. 322-ben és megverte s el is fogta. A Perdiccas parancsára aztán fogságában kivégezték. Plut. Eum. 3. – 2. III. A., az előbbinek a fia. Atyja kivégzeztetése után elmenekült Armeniába s ez ország királyának, Ardoatesnek a segítségével atyja trónját Kr. e. 301-ben visszaszerezte. Diod. Sic. 31, 19. 5. – 3. V. A. Ez igen korán lépett a trónra s hosszú ideig (Kr. e. 220–163) uralkodott. Kr. e. 193 körül III. Antiochus, syriai király, hogy a rómaiaiak ellen szövetségesül megnyerje, őt leányával, Antiochisszal házasította össze. Ezzel együtt aztán V. A. küzdött a rómaiak ellen (Liv. 37, 31), a Magnesia melletti ütközet után azonban veje, II. Eumenes közbenjárására békét nyert. Később a rómaiak oldalán harczolt a macedonok királya, Perseus ellen. Pol. 31, 34. – 4. VI. A., az előbbinek a fia. Ez műveltségével s képzettségével tűnt ki, a melyet (Liv. 42, 19 szerint) Rómában sajátított el. Trónra lépett Kr. e. 163-ban. Demetrius Soter, syriai király felajánlotta neki a nőtestvére kezét; ő azonban ezt az összeköttetést a római nép iránt való tekintetből visszautasította. Ekkor a megsértett Demetrius VI. A. atyjának a családba becsempészett egyik fiát, Orofernest léptette fel cappadociai trónkövetelőül. Ariar. ettől és a syriai királytól szorongattatva, Rómába menekült; azonban a rómaiak, bármily nagy kedvezéssel volt is s bárminő hűséget tanusított is irántuk A., a birodalmat közte és Orofernes között megosztották. Meghalt Kr. e. 130-ban. Just. 35, 1. Liv. ep. 47. – 5. Ezen a néven volt még egy, a cappadociai III. Ariobarzanes király fia. Ezt bátyjának a gondnoksága alá helyezte Kr. e. 47-ben C. Julius Caesar. Kr. e. 45-ben Caesarhoz Rómába ment, hogy ettől uralmat nyerjen vagy vegyen. Caes. b. Alex. 66. Cic. ad Att. 12. 2, 2. Később Cappadocia királya lett. Országaiból Antonius Kr. e. 36-ban elűzte. Dio Cass. 49, 32.

ZS. B.