TARTALOMA

Ariaspae

Ariaspai. Ritter (Erdkunde 8, 66) szerint a. m. árja lovasnép; helyesebb az ó-perzsa arijászpa azaz: engedelmeslovúak; arimászpa értelme: pusztai-lovúak; mások szerint ugyanis ’Arimaspoi. Drangiana déli részén, Gedrosia határán laktak a perzsa birodalomban. Melléknevök Euergetai kitüntetésül azokat illette meg, kik a királynak személyes szolgálatot tettek: az A. ugyanis Cyrus seregét a carmaniai sivatagon való átvonulásában az éhhaláltól mentették meg. – Arr. 3, 27. 4. Curt. 7. 3, 1. Diodorus Siculus, 17, 81. Strab. 15, 724. Herodotus 4, 27. Spiegel, Erân. Alterthumskunde, II, 541. V. ö. Arimaspi.

P. K.