TARTALOMT

Theages

QeaghV. – 1. Új pythagoreus bölcselő, a ki peri aretwn czímmel írt egy művet. Stob. 1, 67–69. – 2. Socrates tanítváyna, kiről egy állítólagos platói dialogus van elnevezve. Plato apologiájában már mint halottról emlékezik meg róla. Testi gyengesége elvonta az állami ügyektől és a philosophia tanulására utalta.

S. K.