Betűrendes versjegyzék (A-J)


A

A BAJUSZ
A BETYÁR
A BUJDOSÓ
A CSABA-TRILÓGIA ÚJABB ALAPRAJZA
A CSIKYEK
A CSILLAG-HULLÁSKOR
A DAJKA SÍRJA
A DALNOK BÚJA
A DÉVAVÁNYAI JUHBEHAJTÁS
A FALU BOLONDJA
A FÖLDRENGÉS
A FÜLEMILE
A GYERMEK ÉS SZIVÁRVÁNY
A HAJÓTÖRÖTT
A HAMIS TANÚ
A HANGSÚLYOSOK HEXAMETERE
"A HAZÁRÓL"
A HÁROM-PIPA UTCA
A HEGEDŰ
A HONVÉD ÖZVEGYE
A JÓ ÖREG ÚRRÓL
A JÓKA ÖRDÖGE
A JÓSÁGOS ÖZVEGYNEK
A KÉP-MUTOGATÓ
A KÉT APRÓD
A KÉT MADÁR
A KINCSKERESŐK
A KINCSTALÁLÓK
A KIS POKOL
A KÖLTŐ HAZÁJA
A LACIKONYHA
A LANTOS
A LEGSZEBB VIRÁG
A LEJTŐN
A LEPKE
A MADÁR HA NEM DALOLHAT...
A MÉH ROMÁNCA
A NAGYIDAI CIGÁNYOK
A NÉMA HÁBORÚ
A POLOSKA
A PUSZTA RÉMEI
A PUSZTAI FŰZ
A RAB GÓLYA
A RABLELKEK
A REGGEL
A RÉGI PANASZ
A RODOSTÓI TEMETŐ
A SÁRKÁNY
A SORS HUMORA
A SZÁJASOK
A SZEGÉNY JOBBÁGY
A SZIGETEN
A TANÁRI KAR
A "TAVASZ-ÜNNEPÉLY" ALBUMÁBA
A TETÉTLENI HALMON
A TÖLGYEK ALATT
"A TÖLGYEK ALATT"
A TUDÓS MACSKÁJA
A VARRÓ LEÁNYOK
A VÉN GULYÁS
A VÉN GULYÁS TEMETÉSE
A VIGASZTALÓ
A VILÁG
A WALESI BÁRDOK
A ZRINYIÁSZ NÉPIES KIDOLGOZÁSA
AGIO-VILÁG
AISTHESIS
AJ-BAJ
AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK
AKADÉMIAI PAPÍRSZELETEK II.
ALKALMATOSSÁGRA ÍROTT VERSEK
ALKALMI VERS
ALMANACH 1878-RA
ALUNNI
ARANYAIMHOZ
ARCOM VONÁSIT...
ARKÁDIA-FÉLE
AZ AGG SZINÉSZ
AZ ALFÖLD NÉPÉHEZ
AZ ALKOTMÁNYOS SARJADÉK
AZ EGRI LEÁNY
AZ ELAGGOTT FÜLEMILE
AZ ELHAGYOTT LAK
AZ ELKÉSETT
AZ ELSŐ LOPÁS
AZ ELVESZETT ALKOTMÁNY
AZ 1869-I VÁLASZTÁSOK
AZ ÉLCLAPOK RAJZOLÓIHOZ
AZ IDŐK...
AZ IHLET PERCE
AZ ORTHOLÓGUSOKRA
AZ Ó TORONY
AZ "ÖREG" HÁZRÓL
AZ ÖRÖK ZSIDÓ
AZ ÖRÖKSÉG
AZ ÖZVEGY EMBER ÁRVÁI
AZ ÖZVEGY LAKÁSA
AZ UTOLSÓ MAGYAR
AZ ÚJ MAGYAR KÖLTŐ
AZ ÜNNEPRONTÓK
AZ "ÜSTÖKÖS"-NEK

Á

ÁGNES ASSZONY
ÁJ-VÁJ
ÁLOM - VALÓ
ÁLOM ÉS VÁGY
ÁPRILIS 14-ÉN
ÁRTATLAN DAC
ÁRVA FIÚ

B

BALZSAMCSEPP
BARÁTOMHOZ
BARTOS GÁBOR SÍRKÖVÉRE
BÁRÓ KEMÉNY ZSIGMONDHOZ
BEÁLLOTTAM...
BERANGER HALÁLAKOR
BOLOND ISTÓK
BONCZÉK
BOR VITÉZ
BORDÁCS DÁNIEL SÍRVERSE
BOTH BAJNOK ÖZVEGYE
BÓKA BANDI
BUDA HALÁLA
BUGA PÉTER
BÚCSÚ A FÜRDŐTŐL

C

CIGÁNY-BÚCSÚZTATÓ
CIVILIZÁCIÓ
CORONINI
CYNISMUS
CZAKÓ SÍRJÁN

CS

CSABA KIRÁLYFI
CSABA TRILÓGIA (Első dolgozat)
CSABA TRILÓGIA (Utolsó dolgozat) A TRILÓGIA
CSAK AZÉRT IS!
CSAK BOLDOG...
CSALÁDI KÖR
CSALFA SUGÁR
CSANÁD
CSENDES DALOK

D

DAL
DAL ÉS ÖT FORINT
DAL FOGYTÁN
DALIÁS IDŐK (Első dolgozat)
DALIÁS IDŐK (Második dolgozat)
DALSZÖVEGÜL
DANTE
DE GUSTIBUS
DÉVAI BÁLINTNAK
DISZNAIRÓL HAJDANONTA
DOMOKOS NAPRA
DR. BEADYNAK

E

EGRESSY GÁBORNAK
EGY ARA SÍRKÖVÉRE
EGY ÉLETÜNK EGY HALÁLUNK
EGY KIS HYPOCHONDRIA
EGYESÜLÉS
EGYKORI TANÍTVÁNYOM EMLÉKKÖNYVÉBE
EGYNÉMELY NAGYOCSKA EMBERRE
EH...
EJNYE!
ELDORÁDÓ
ELÉGIA
ELÉGIÁK
EMLÉKLAPRA
EMLÉKRE (Vándor megállj! Hó! bámuld e követ,)
EMLÉKRE (Itt nyugosznak a honvédek:)
EMLÉKÜL
EMLÉNYEK
EN PHILOSOPHE
ENYHÜLÉS
EPILOGUS
EPISZTOLA PETŐFIHEZ
ERDÉLY
EX TENEBRIS
EZ AZ ÉLET...
1861
1872 MÁJUS 1

É

ÉDUA
ÉJFÉLI PÁRBAJ
ÉL-E MÉG AZ ISTEN?
ÉN VAGYOK AZ ANYÁM ÁTKA...
ÉNEK A PESTI LIGETRŐL
ÉNEK AZ ÖREGSÉGRŐL
ÉRZÉKENY BÚCSU
ÉV KEZDETÉN
ÉV UTOLJÁN
ÉVEK, TI MÉG JÖVENDŐ ÉVEK
ÉVNAPRA (Kelsz és lenyugszol észrevétlenül:)
ÉVNAPRA (Ma hatvankét esztendeje annak,)
ÉVNAPRA (Nyolcvan év)

F

FALUSI MULATSÁG
FELÉD, FELÉD...
FELJAJDULÁS
FIAMNAK
FORMAI NYŰG
FŐTITKÁRSÁG
FURKÓ TAMÁS

G

GHAZEL
GOETHE UTÁN SZABADON
GONDOLATOK
GÖRGEY ARTHUR LEÁNYÁNAK
GRAMMATIKA VERSBEN

GY

GYERMEKKORI EX-LIBRIS
GYÖNGYÖSIÁD

H

HA ÁLOM EZ ÉLET...
HA NAPFÉNYES VÍZKERESZT...
HAGYATÉK
HAJ, NE HÁTRA, HAJ ELŐRE
HAJA, HAJA, HAGYMA-HAJA...
HAJNALI KÜRT
HANGSÚLYOS VERSELÉS
HARMINC ÉV MULVA
HASADNAK RENDÜLETLENÜL
HATVANI
HÁZIURASÁG
HECC, HECC!
HEJ! IHARFA...
HINC ILLAE...
HIÚ SOVÁRGÁS
HÍD-AVATÁS
HÍRLAP-ÁRULÓ
HOC ERAT IN VOTIS
HOLLÓSY KORNÉLIÁNAK
HONNAN ÉS HOVÁ?
HUNYADI CSILLAGA

I

IDUNA EMLÉKE
INTÉS (A fájdalommal, gyermekek,)
INTÉS (Jó költőktül azt tanultam)
ISTVÁN ÖRÖKJE
ITTHON

Í

ÍGY IS JÓ
ÍRJAK? NE ÍRJAK?
ÍRÓSZOBÁM

J

JÁNOS PAP ORSZÁGA
JÓKAIHOZ
JULISKA ELBUJDOSÁSA
JULISKA EMLÉKEZETE
JULISKA SÍRKÖVÉRE
JULISKÁHOZ